Translate แปลภาษา

Sunday, October 16, 2011

ความจริง.......ที่ทุกคนไม่กล้าปฏิเสธ......??????

                  จริยธรรมของสื่อมวลชน,กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘ เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทและการตีความภาษาไทย เป็นเรื่องที่ทุกคนที่โพสต์ทางอินเทอร์เนต ต้องศึกษาให้ดี ....เพราะทุกคำมีคุณมีโทษ..ต่อตัวเราและผู้อ่าน พร้อมทั้งเป็น บทเรียนให้เราศึกษาถึงตัวตนของผู้เขียน..ความรู้ ความสามารถ การศึกษา ทัศนคติ แนวคิด เป้าหมาย นโยบาย ฯลฯ ผม ไม่ใช่ นักข่าว หรือ สื่อมวลชน แต่เป็น องค์กรที่ รวมกัน หลากหลายอาชีพ เพื่อ change ........ทุกอย่าง รวมทั้งคนชั่วให้เป็นคนดี ให้ประเทศนี้เปลี่ยนไป จากระบบหรือ ระบอบ ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้  แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปนั้น ทุกคนต้องเข้าใจ และ เป็นการเปลี่ยน โดยคนดีเห็นพ้องต้องกันว่าสังคมไทยทุกวันนี้ การซื้อเสียง เป็นต้นเหตุแห่งการคอรัปชั่น คนส่วนใหญ่ หว่านพืชเพื่อหวังผล  คนที่จะทำสิ่งใดเพื่อส่วนรวม โดยเพื่อส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว หาได้น้อยคนนัก  คงมีแต่ ผู้ปกครองที่เป็นผู้นำโดยกำเนิดเท่านั้น  ที่มีจิตสำนึกติดตามข้ามภพข้ามชาติมาเกิด จึงทิ้งจริต หรือ นิสัย หรือ ความรับผิดชอบ ที่ดีไม่ได้  สังเกตุ คนชั่ว โกงกิน ก็ คงเป็นเช่นนี้ มาจาก อดีต  นิสัย หรือ สันดาน ที่บอกว่าขุดไม่ได้  นั้นเป็นจริง เพราะ ทุกอย่างเป็นจริตที่ติดตัวมาแต่เกิด ลบล้างไม่ได้ เพราะบรรดาบุคคลจำพวกนี้ คงไม่เป็นเช่น  องคุลีมาร 

                   ......ตั้งแต่จำความได้  คุณพ่อ  ผม ...ถูกเจ้าพ่อแปดริ้ว กดขี่  เรื่องคะแนนเสียงการเมืองมาตลอด ๓๐ ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่ ถูกอำนาจมืดครอบงำ  ไม่มีใครพูดถึงประชาธิปไตย มีแต่ ต้องลงคะแนนให้ และรับเงิน ถ้าหัวคะแนนคนไหนรับเงินมา แต่คะแนนไม่ได้ตามตกลงกัน ตาย...คำเดียว คือคำตอบ  ชาวบ้านทั่วไป พยายามเปลี่ยนประชาธิปไตย เป็น  ผลประโยชน์ ของผู้ลงสมัคร เพื่อลูกหลานของเขาจะได้ฝากเข้าเรียน ช่วยเหลือคดี เวลาถูกตำรวจจับ ช่วยคดีที่ผิดเป็นถูก ..สิ่งที่ผมพบเห็นมาแต่เด็ก  แม้แต่พ่อ เราก็เป็น ผมเชื่อว่าทุกท่าน น่าจะสัมผัสสิ่งนี้  ฉะนั้น การซื้อสิทธิ ขายเสียงมีมาแต่เริ่มแรก ต้องยก เรื่องนี้ให้รัฐ.... ที่ไม่สร้างการศึกษาให้ประชาชนเป็นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เพื่อรองรับคำว่า "ประชาธิปไตย" นี่คือ ผลที่เราทุกท่านน่าจะมองเห็นแล้วว่า ผู้ปกครองของเรา  ไม่มีวิสัยทัศน์  ที่มองไกลไปถึงอนาคต...คงมองเฉพาะ ผลที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น...จึงกลายเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์...ที่อาศัยประชาชนเป็นเครื่องมือ...กกต.นั้นมาทีหลัง ทั้งยังอยู่ในอำนาจ บางสิ่งบางอย่าง      เพราะ  กกต.ทุกคนมิใช่มนุษย์เหล็ก ยิงฟันไม่เข้า หรือ ลูกเมีย พ่อ แม่ หายตัวได้  จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่  ทุกอย่างมีการเอียง....แต่ กลุ่มฯเบาะแส เรา มีสิ่งต่างๆ มากกว่าที่ คนทั่วไปจะเข้าใจ   ก็ต้อง กลับไปที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ " ทำดีได้ดี "  และพระราชดำรัสของในหลวง ที่อยู่หน้า ๒ ของ นสพ.เบาะแส นั่นเอง......../. 

No comments:

Post a Comment