Translate แปลภาษา

Friday, December 6, 2013

การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

สัมมนาในหัวข้อ   " การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน A E C "


  • แนวทางเนื้อหา                                                                                                                                                                                                                                                                                
  • 1. นวัตกรรมการสื่อสาร (สื่อสารให้เป็นและใช้ให้เป็น)

  •   2.เมื่อเกิดมาเป็นประชาชนคนไทย ต้องรู้กฎหมาย และใช้ให้เป็น (ตามรัฐธรรมนูญระบุ คนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมาย)
  • 3.รู้จักการเอาตัวให้รอดในสังคม ยุคนี้ (ไม่ตกเป็นเหยื่อนักการเมือง)
  • 4.หลักการพิจารณา ก่อนจะเกิดความเชื่อและนำไปสู่การปฏิบัติและเปลี่ยนแปลง (หลักกาลามสูตร)
  • 5.การใช้สื่อ สังคมออนไลน์ ที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรทางเทคโนโลยี่

Saturday, November 30, 2013

แนวคิดการตั้งคณะบูรณาการชาติไทย.........?????


แนวคิดการตั้งคณะบูรณาการชาติไทย.........?????1.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งมาก่อน
2.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีความรู้ตั้งแต่มหาบัณฑิตขึ้นไป
3.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีเป้าหมายอุดมการณ์ในการปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างชัดเจน
4.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีผลงานการเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ประจักษ์ต่อสังคม
5.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


( เสกสรร ประเสริฐ ผู้นำกลุ่มฯเบาะแส 29 พ.ย. 2556 )
 


Wednesday, October 16, 2013

มือปราบ...คนโกงชาติ

ต้นเดือน พฤศจิกายน นี้  พบกับหนังสือ แนวใหม่....." มือปราบ...คนโกงชาติ" 

ซึ่ง ใช้

- นวัตกรรมการสื่อสาร
- การบังคับใช้กฎหมาย
- หลักปฏิบัติแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- หลักจิตวิทยา .................

                                            ในการปราบคนโกงชาติ......???
ราคาเล่มละ        99   บาท     กับแนวทางการสืบสวนรูปแบบใหม่


เก็บมาฝาก....

* คนโกงชาติ ไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติ ไม่ว่าจะใดๆทั้งสิ้น

* เราจะไม่มีการลงมติจากความเห็นของคนเพียงแค่หยิบมือในห้องนี้ ผมต้องการให้มีการประชามติ เสียงของประชาชนจะเป็นคนตัดสิน

* ถ้ายังไม่รู้จักความหมายของคำว่าคน ความดี ศีลธรรม คุณธรรมอย่าเล่นการเมืองเลย เพราะมันจะทำให้สภาสกปรก ประเทศชาติล่มจม

* สังคมคงอยู่ไม่ได้ ถ้าคนไม่สร้างคุณค่าของตัวเองด้วยการสร้างความดี คุณต้องกลัวให้น้อยกว่าที่กล้า ศรัทธาให้มากกว่าที่เห็น ความดีไม่เคยพ่ายแพ้ต่อความชั่วร้าย นี่คือสัจธรรมที่ไม่ต้องพิสูจน์

* ที่ละครต่อต้านคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรม ถูกระงับอย่างง่ายๆ ในขณะที่ละครบางเรื่องมีองค์กรพิทักษ์นั่นนี่มาต่อต้านกลับฉายต่อได้ หรือประเทศเราสนับสนุนให้ดูละครตบตีมากกว่าละครที่สอนให้เยาวชนโตไปไม่โกงเสียก็ไม่รู้

ที่มา http://th.wikiquote.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86_2_%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C


Saturday, September 7, 2013

ถึงเวลา สังคายนา วงการ...... สื่อมวลชน


เรียนต้นสังกัด ของ นักข่าว หรือ สื่อมวลชน ........ บางสังกัด จาก TV. หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ สื่อออนไลน์ จากส่วนกลาง ซึ่งใช้นักข่าวท้องถิ่นส่งข่าวให้หรือเป็นตัวแทนประจำจังหวัดนั้น ๆ ที่อยู่ใน จังหวัด หรือ ในเมืองใหญ่ ๆ ที่มี สถานบริการ(หญิงต่างด้าวค้าประเวณี) โรงงานที่มีน้ำเสีย , ควันพิษ หรือ มีแรงงานเุถื่อน แรงงานต่างด้าว มีบ่อนการพนัน มีสถานเริงรมย์ มีร้านอาหารรุกล้ำลำน้ำเขตดูแลของกรมเจ้าท่า มีรีสอร์ท หรือ ที่พัก รุกที่ดินป่าสงวน ฯ ......

โดยนักข่าว ผู้นั้น บางคน บางสังกัด รับส่วย เป็น รายเดือน หรือ ราย ครั้ง .... โดยบางครั้ง อาจร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ......ร่วมกับเก็บส่วย ..... รายเดือน ร่วมกัน จัด ฮั้วประมูลงานราชการ ทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. บางแห่ง ....

เรา ขอให้ ท่าน ตรวจสอบและเมื่อพบ ว่า นักข่าวในสังกัดท่าน กระทำการดังกล่าว.... ขอให้ท่าน ดำเนินการ
ก่อนที่.....จะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาด จาก กลุ่มฯเบาะแส เพราะ บ้านเมืองจะเจริญได้นั้น ย่อมต้องมีบทบาทที่ดี จากนักข่าวในแต่ละสังกัด และจะต้องไม่มีการรับผลประโยชน์ แบบตามน้ำ หรือ แบบตามใจ ของ นักข่าวที่ท่าน แต่งตั้ง ไว้ประจำ ส่วน ต่างๆ ........

ณ บัดนี้ ถึงเวลา สังคายนา นักข่าว หรือ สื่อมวลชนทั่วประเทศ/. (หมายเหตุ สื่อมวลชน ที่ทำหน้าที่แบบมีคุณภาพของ Watch Dogs ขอให้ท่านสู้ต่อไป อีกไม่นานสังคมสื่อมวลชนจะต้องสะอาด และปราศจาก เหลือบ.....ที่อาศัย อาชีพ หากิน อย่างทุกวันนี้ )

Thursday, March 28, 2013

ส่ง กระทรวง I C T พรบ.คอมฯ มหาลัยสันติภาพโลก


ส่ง กระทรวง   I C T  ดำเนินการตาม  พรบ.คอมฯ   

มหาวิทยาลัย สันติภาพโลก

World Peace University 

http://sekson-borsae.blogspot.com/2013/02/world-peace-university-illegal.html 

อ่านข้อมูล........เรื่องนี้

เรื่องเดิม http://www.dailynews.co.th/education/169491


จากข่าวของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีรายละเอียดแห่งข่าวว่า “รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับหนังสือร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) จากบุคคลที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มนักวิชาการในอุดมศึกษาภาคเหนือ ขอให้ตรวจสอบการแอบอ้างจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติในพื้นที่ภาคเหนือ ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย” จากข่าวของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ณ ขณะนี้ ยังไม่ทราบความคืบหน้า มีการดำเนินการตรวจสอบถึงขั้นตอนใด ข้อเท็จจริง  มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ได้ดำเนินการมอบปริญญาบัตร ให้แก่ประชาชนเรื่อยมา


และ เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้มีกลุ่มบุคคลมาพบนายเอ (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียงว่าโดยพูดโน้มน้าวใจว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลกซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีแนวคิดในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับผู้ประสบสำเร็จในสังคม และมีดารา บุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคม ของประเทศไทย ได้รับพิจารณาและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มาแล้วหลายคน โดยในการนี้ให้ นายเอ ส่งประวัติและผลงานทางสังคมเพื่อให้     มหาวิทยาลัยฯ ประเมินว่าสมควรได้รับอนุมัติปริญญาดุษฏีบัญฑิต กิติมศักดิ์ หรือไม่ ต่อมา นายเอ จึงได้ส่งประวัติไปเพื่อพิจารณาไม่กี่วันหลังจากนั้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ติดต่อมาอีกครั้งว่า มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้อนุมัติ ปริญญาดุษฏีบัญฑิต กิติมศักดิ์ ให้แก่นายเอ โดยนายเอ เสียค่าลงทะเบียนแก่มหาวิทยาลัย เป็นเงินจำนวน 12,000 เหรียญสหรัฐ และทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและมอบปริญญาดุษฏีบัญฑิต กิติมศักดิ์ ให้แก่นายเอ นายเอจึงได้ตกลงที่จะลงทะเบียน
กลุ่มบุคคลได้แจ้งว่าจะจัดให้มีการมอบปริญญาดุษฏีบัญฑิต กิติมศักดิ์ ให้แก่นายเอในวันที่................. ณ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ......................................................................โดยแจ้งให้นายเอ ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนพิธีรับปริญญาบัตร
ต่อมา นายเอ ได้ชำระเงินลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวแจ้ง

          ภายหลังการรับปริญญา นายเอได้เกิดข้อสงสัยถึงความมีอยู่จริงของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เนื่องจากสถานที่รับปริญญาเป็นอาคารพาณิชย์ ไม่มีลักษณะเป็นสถานบันการศึกษา อีกทั้งการอ้างอิงแหล่งที่ตั้ง สถานที่ก่อตั้งที่ประเทศอเมริกายังคงคลุมเครือ โดยในวันที่รับปริญญาบัตรนั้น ได้มีการพูดคุยซักถามเรื่องที่ตั้ง ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย จากบุคคลซึ่งแสดงตนเป็นคนสนิทของอธิการบดีมหาวิทยาลัย (ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข)ซึ่งจากการซักถามบุคคลดังกล่าวไม่สามารถตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ประเด็นที่เป็นที่สงสัยคือ
          ๑.      มหาวิทยาลัยได้รับการก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามคำกล่าวอ้างจริงหรือไม่
          ๒.    มหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดถึงความมีอยู่จริงของมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย มีการแอบอ้างใช้คำว่า “มหาวิทยาลัย” และ “ปริญญาบัตร” เพื่อให้ผู้ถูกหลอกหลงเชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา หรือไม่
          ๓.     กลุ่มบุคคลดังกล่าวยังคงมีการมอบปริญญาบัตรอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์ โดย ณ ขณะที่นายเอได้รับมอบเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๖ นั้น ทางมหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการมอบปริญญาบัตร ในครั้งถัดไปในวันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ.๕๖ ซึ่งหากการกระทำดังกล่าวเป็นการหลอกลวงอันเข้าข่ายฉ้อโกง และการรับปริญญาแต่ละครั้งมีผู้ถูกหลอกลวงให้เสียเงินลงทะเบียนเป็นจำนวนหลายคน อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ กรณีดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่
          ภายหลัง นายเอ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ว่า มีอยู่จริงตามที่กล่าวอ้างจูงใจ หรือไม่ นั้น ได้ตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เนต ดังนี้

ในส่วนของประเด็นที่ ๑  ประเด็นการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งอ้างว่ามีการก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยใส่คำค้นหาในกูเกิ้ล ว่า “มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก” จะไม่พบเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย แต่จะพบเพียง blog เท่านั้น ปรากฏตามภาพ

ซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่ http://wpuuniversity.blogspot.com/ ซึ่งปรากฏเป็นบล็อคของมหาวิทยาลัยนั้น จะพบกับข้อมูลปรากฏตามภาพ
ซึ่งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวพันกับความเป็นสถานบันการศึกษานัก
และเมื่อเปิดดูข้อมูลจากบล็อคดังกล่าวมากยิ่งขึ้นจะพบข้อความว่า
จากลิงค์นี้ http://wpuuniversity.blogspot.com/2012/12/blog-post_1780.html
ซึ่งจากข้อความ(ภาพแรก)ปรากฏข้อความว่า “รัฐบาลสหรัฐเปิด มหาวิทยาลัยสันติภาพของโลกโดยมีที่อยู่ของสำนักงาน งานมหาวิทยาลัยอยู่เลขที่ 506 Parkside Place, Indian Harbor Beach, FL 32937 USA. Tel : 321 777 2323 FL.USA.(รัฐฟลอริดา)”
                ประเด็น : มหาวิทยาลัยถูกเปิดโดยรัฐบาลสหรัฐจริง ตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ เปิดโดยรัฐบาลใด เมื่อใด และมีเอกสารใดแสดงถึงการถูกเปิดโดยรัฐบาลสหรัฐหรือไม่
                นอกจากนี้ มีการอ้างอิงถึงที่มาของข่าว จาก US Peace Government Helps Launch University of World Peace ซึ่งมิทราบว่าการอ้างอิงถึงที่มาของข่าวไปยังสถาบันการศึกษามีชื่อแห่งนั้น ที่มาของข่าวมีอยู่จริงหรือไม่ และการอ้างอิงถึงสถาบันการศึกษานั้น เป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าเกี่ยวพันถึงสถาบันการศึกษาแห่งนั้นหรือไม่
US Peace Government Helps Launch University of World Peace สามารถค้นหาผ่านกูเกิ้ล จะพบลิงค์ไปยังลิงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ http://istpp.org/news/university_peace.html
เมื่อเอาข้อความที่ปรากฏในเว็บดังกล่าวมาแปลโดย


ซึ่งให้สังเกตคำแปลด้วย google translate จะพบว่า โปรแกรมจะแปลข้อความว่า มหาวิทยาลัยใหม่ของสันติภาพของโลกที่จะจัดตั้งขึ้นในเมืองเวทฤษี,ไอโอวา
ซึ่งจะพบข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันในบล็อคของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ในลิงค์ http://wpuuniversity.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html


ขยายจะได้ความดังนี้

ซึ่งเราจะพบการแปลข้อความแปลก ๆ ที่ถูกแปลจากโปรแกรม เช่น เมืองเวทฤษี ในหน้าบล็อคของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกเช่นเดียวกัน
>>> จากกรณีนี้ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก มีการนำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มาวาง แล้วตามด้วยข้อความข่าวซึ่งเอามาจากหน้าเวปไซด์ http://istpp.org/news/university_peace.html เพื่อแสดงให้ผู้เข้ามาอ่านเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นที่น่าสงสัยว่า สถาบันมีชื่อแห่งประเทศอเมริกานั้น เกี่ยวพันอย่างใดกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกหรือไม่ อีกทั้งคำแปลที่ใช้โปรแกรมแปลชุ่ย ๆ ออกมานั้น ไม่ได้ดูมีมาตรฐานอันเป็นสากลแต่อย่างใด จึงเป็นข้อพิรุธอย่างมาก<<<

ต่อมาเมื่อตรวจสอบถึงที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่ปรากฏตามข้อมูลที่ปรากฏ “โดยมีที่อยู่ของสำนักงาน  มหาวิทยาลัยWPU อยู่เลขที่ 506 Parkside Place, Indian Harbor Beach, FL 32937 USA. Tel : 321 777 2323 FL.USA.(รัฐฟลอริดา)
เมื่อค้นหาที่ตั้งด้วย กูเกิ้ล จะพบที่ตั้งดังรูป

เมื่อคลิ๊กที่ภาพแผนที่ดังกล่าว จะลิงค์ไปยังกูเกิ้ลแมปดังรูป
เมื่อขยายภาพดังกล่าวจะได้ภาพดาวเทียมมุมสูงจากกูเกิ้ลแมปและภาพถ่ายสถานที่ (STREET VIEW) ดังรูปจากภาพที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็นเพียงบ้านพักอาศัยเท่านั้น ไม่น่าจะเป็นสำนักงาน  มหาวิทยาลัยWPU ตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ในเวปไซด์แต่อย่างใด
และเมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน ตามที่ปรากฏในเวปไซด์ คือ หมายเลข “321 777 2323” ในกูเกิ้ล จะปรากฏลิ้งค์ ดังรูปลิ้งค์       จะเข้าที่ AMERICAN YELLOW PAGES ซึ่งปรากฏที่อยู่ของบุคคลชื่อ Jernigan K ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ ที่ตั้งของสำนักงานมหาวิทยาลัย

ลิ้งค์              เป็นลิ้งค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ Jernigan K
ลิ้งค์           เป็นลิ้งค์ของเว็บไซด์ http://www.reversenumberdatabase.com เมื่อเข้าหน้าเว็บ จะปรากฏช่องให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์

เมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วจะได้ข้อมูลดังภาพ
ซึ่งปรากฏชื่อเจ้าของคือ Kuakool Jernigan
ซึ่งเมื่อลองค้นหาชื่อ Kuakool Jernigan ในเฟซบุ๊ค จะพบ


ซึ่งอาศัยอยู่ที่ รัฐ ฟลอริด้า เช่นเดียวกับที่ตั้งสำนักงาน
เมื่อค้นภาพของบุคคลดังกล่าว จะพบใน


ในคอมเม้นทางขวาของภาพ มีการเรียกบุคคลในภาพว่าย่าเกื้อ บุคคลดังกล่าวอาจเรียกชื่อว่า “เกื้อกูล เจนนิแกน” บุคคลดังกล่าวเป็นคนไทยแต่อาจมีการสมรสกับชาวต่างชาติ
เมื่อได้ค้นข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกูเกิ้ล ตรวจค้นความสัมพันธ์ โดยพิมพ์ kuakool jernigan relationship ในช่องค้นหา แล้วกดค้นหา จะพบลิงค์ดังรูป
�� a � � 8 x �@� อ หมายเลข “321 777 2323” ในกูเกิ้ล จะปรากฏลิ้งค์ ดังรูป
เมื่อกดลิงค์แรก จะพบว่า Kuakool Jernigan ได้มีความสัมพันธ์กับ คนชื่อ Jernigan Raymond โดยที่อยู่ยังคงเป็น อินเดียนบีช ฮาเบอร์ ฟลอริด้า


ลิงค์ลิงค์     http://www.veromi.com/Kuakool-Jernigan.aspx

เมื่อทดลองเอาชื่อ Raymond R Jernigan ไปใส่ในช่องค้นหา จะได้ข้อมูลดังรูป


จากภาพ ลำดับที่ ๒ ของ Jernigan, Raymond R ซึ่งอายุ ๗๐ ปี มีที่อยู่อยู่ที่ อินเดียน ฮาเบอร์ บีช ฟลอริด้า เช่นเดียวกับ คุณเกื้อกูล และพบความสัมพันธ์กับบุคคล ๓ คน คือ 1)Jernigan,Kuakool Y  ,2)Jernigan,K  และ Jernigan,Ronald R
เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงสันนิษฐานว่า คุณเกื้อกูล ได้สมรสกับชายชาวต่างชาติ ซึ่งสกุล Jernigan  เราเลยตรวจสอบข้อมูล โดยลองค้น จาก กูเกิ้ล โดยใส่คำค้นหาว่า kuakool Jernigan marriage แล้วกดค้นหา ดังภาพลิงค์แรก เมื่อกดแล้ว จะปรากฏหน้าเวปไซด์ถัดมาดังภาพ

ข้อมูลในลำดับที่ ๑๕ เราจะพบว่า คุณเกื้อกูล สมรสกับ

กรณีนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่า ที่ตั้งดังกล่าว มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง และยังไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวพันอย่างใดกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
กลับมาที่ข้อความเดิมซึ่งระบุที่ตั้ง จะพบข้อความว่า สามารถเข้าสู่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยได้ผ่าน www.worldpeace-university.com


โดยมีที่อยู่ของสำนักงาน  มหาวิทยาลัยWPU อยู่เลขที่ 506 Parkside Place, Indian Harbor Beach, FL 32937 USA. Tel : 321 777 2323 FL.USA.(รัฐฟลอริดา)สูจิบัตร
การสถาปนา มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
 (World  Peace  University/WPU)
วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เวลา  12.30  น.  -   15.00 น.


  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม   โปรดติดต่อ ฝ่ายต้อนรับ   หรือ อธิการ   ดร. สวัสดิ์  บรรเทิงสุข 
  ๐๘๑  ๑๑๒๒๕๘๘  

เมื่อกดแล้วจะลิงค์ไปที่บล็อคของมหาวิทยาลัย คือ http://wpuuniversity.blogspot.com/ โดยปรากฏหน้าเว็บไซด์ ดังรูปนอกจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้ว คุณอาจจะได้พบข้อความตลก ๆ อย่างเช่น จากลิงค์นี้ http://wpuuniversity.blogspot.com/2012/10/1-honorary-professor-of-world-peace.htmlเมื่ออ่านจะได้ความว่า 

            พิธีการสถาปนา World Peace University/WPU การสถาปนา มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     ได้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้  จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวสำรวจและส่งเสริม     การท่องเที่ยวทางจักรยาน เพื่อเสนอต่อสาธารณะ

             คณะกรรมการศูนย์ จึงได้สำรวจสำรวจความคิดเห็นของนักปั่นจักรยานใน จังหวัดเชียงราย    และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสำรวจเส้นทาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ เป็นที่ปรึกษา และอาจารย์เกริก  กิตติคุณ  จากโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม เป็นผู้จัดทำแผนที่รายละเอียดของเส้นทาง จำนวน  4  เส้นทาง   4  ทิศ  ของจังหวัดเชียงราย โดยแผนที่เส้นทางจักรยานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนี้  จะแสดงความลาดชันของพื้นที่ ทิศทางลม และอัตราการเผาผลาญพลังงานด้วย

             ผู้ที่สนใจ สามารถดูแผนที่ได้ตามป้ายประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกคณะ         ขอแผนที่ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, ร้าน Top Siam ไนท์บาร์ซา และดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว   http://tourismcenter.cru.in.th
ซึ่งอ่านแล้วจะเกิดอาการงง ไม่เข้าใจว่า ศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ฯ ไปเกี่ยวอะไรกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก และการสถาปนามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก การสำรวจความคิดเห็นของนักปั่นจักรยาน


              หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  ได้มีการมอบปริญญาบ่อยครั้งขึ้น ในสถานที่ๆ ไม่เหมาะสมและไม่สมเกียรติกับผู้รับปริญญา เช่น สนามกอล์ฟ ที่ทำการสมาคมต่างๆ เป็นต้น จนทำผู้ได้รับปริญญาไปแล้วบางส่วนไม่พอใจในการดำเนินการ นอกเหนือจากนี้แล้วการรับปริญญาแต่ละครั้งอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 360,000 าท ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน

   ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 นายเอได้ติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก และเข้าไปดูเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://wpuuniversity.blogspot.com/2013/03/1-662556.html และได้พบว่ามีการยกเลิกปริญญาบัตรเดิม และ เสื้อครุยวิทยฐานะเดิม ตามแถลงการที่แนบดังนี้

           

มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
World  peace  University  (WPU)
สำนักงานนิติกรเลขที่   ๑๗๘  หมู่ที่  ๒๕ บ้านโกทา  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ถ้อยแถลงที่ ๑/๒๕๕๖
-----------------------------------------
              ตามที่ นายเรวัติ  ชาตรีวิศิษฐ์ นายกสภา  และ นายสวัสดิ์  บรรเทิงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU) ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    ห้องประชุมสนามกอร์ฟและรีสอร์ท กัชซัน  ขุนตาล  เป็นเหตุให้คณะกรรมการสิ้นสภาพไปทั้งคณะ และภารกิจต่าง ๆ ก็ชงักลงไปด้วย   สมาชิกที่เข้าประชุมมีมติให้เชิญนายมาณพ ภาษิตวิไลธรรม เป็น นายกสภา  และ นายสวัสดิ์   บรรเทิงสุข  เป็น อธิการบดี  เพื่อดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ในการนี้ นายกสภา และ อธิการบดี  ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ดังนี้
                                ๑.   แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่
                               ๒.  แต่งตั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่
                            ๓.  ยกเลิกแบบเสื้อครุยวิทยฐานะเดิม และ ออกแบบขึ้นมาใช้ใหม่ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่าง                                              การพิจารณา เพื่อดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
                              ๔. ยกเลิกแบบปริญญาบัตรเดิมโดยออกแบบขึ้นมาใช้ใหม่ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการ                                                                  พิจารณา  เพื่อดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
 ๕. แต่งตั้งให้นายนาวิน พรมใจสา เป็นนายทะเบียน ลงนามในปริญญาบัตรร่วมกับนายกสภาและ     อธิการบดี
                               ๖.    แต่งตั้งให้ นายสมัย  เหมมั่น  เป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและควบคุม ดูแล เพื่อ
                                     ประเมินผล ประเมินสถานการณ์  รวมทั้งดำเนินการและรับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                     (Information Technology : IT) อีกหน้าที่หนึ่ง
๗.  จัดตั้ง ขยาย และพิจารณาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก เพื่อให้ครอบคลุม
         และมีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วโลก โดยไม่เกี่ยวข้องกันกับ WPU2 อีกต่อไปแต่อย่างใด
๘.   แต่งตั้งให้ นายนิยม ป้องคำสิงห์ เป็น ประธานฝ่ายนิติกร ประจำมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
         (WPU)
                        
                  จึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                   
                                                  (ลงชื่อ)     นิยม  ป้องคำสิงห์     ผู้แถลง
(นายนิยม   ป้องคำสิงห์)
ประธานฝ่ายนิติกรมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU)
๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖               นายเอจึงเกิดความสงสัยถึงความชอบธรรมในการมอบปริญญาและการยกเลิกปริญญา และตัดความสัมพันธ์กับ WPU 2 (วิทยาเขตกรุงเทพ) ซึ่งจากการสืบทราบและการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับมาหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน นายเอได้ตั้งสมมุติฐานว่า   สาเหตุที่ยกเลิกปริญญาเกิดจากการที่ ดร. ศุภณัฐ ดอนจันทร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก วิทยาลัยกรุงเทพ เก็บค่าธรรมเนียมแพงกว่าที่ ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข ได้กำหนดไว้ซึ่งมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการทุจริตภายในองค์กร     จึงทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน อย่างไรก็ตามนายเอ อยากทราบว่า โดยแท้จริงแล้วสาเหตุและเหตุจำเป็นในการยกเลิกปริญญาและครุยคืออะไร และหากมีการยกเลิกปริญญาและครุยแล้ว นายเอรู้สึกเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจจากการได้รับปริญญานี้ นายเอและผู้ที่ได้รับปริญญาไปแล้วมีสิทธิได้เงินคืนหรือไม่

            หลังจากนั้นนายเอได้สืบทราบมาอีกว่า ทางมหาวิทยาลัยโดย ดร. สวัสดิ์ บรรเทิงสุข อธิการบดี   ได้มีการมอบปริญญาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ปริญญาและครุยเดิมให้แก่ผู้มีเกียรติในสังคมเป็นจำนวนมาก

            หลังจากถูกกดดันเรื่องความถูกต้องของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย World Peace Academy Cyber U Pakistan ขึ้น โดยมี ศ.ดร. ประภาจิต สว่างพัฒนา เป็นนายทะเบียนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

            ขณะนี้ ยังมีการดำเนินการของ World Peace Academy Cyber U Pakistan     ว่าจะรับรอง ผู้ได้รับปริญญาจาก WPU ทั้งหมด โดยคาดว่าเป็นการรองรับการยกเลิกใบปริญญาและเสื้อครุย ตามเอกสามที่แนบ

World Peace Academy Cyber U  Pakistan 
                             World Peace Academy Cyber U  Pakistan  ประเทศ ปากีสถาน
                                                World Peace Academy Cyber U Pakistan

              street number 10 jojipura Lalamusa district gujrat Pakistan
ที่อยู่ ประเทศปากีสถา
    “สันติภาพ”  เมื่อได้ยินคำว่าสันติภาพ นี่มันมีความสุขอยากจะไขว่ขว้าหามาเพื่อความสงบสุขในครอบครัว   และตนเอง   จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเราจะมีปัญหาขัดแย้งทั้งด้านความคิด ปัญหาการแย่งชิงมวนชนในหมู่บ้าน ในชุมชน เลือกฝ่าย แบ่งฝ่าย  ดูโทรทัศน์แต่ละวันก็จะเห็นการจาบจ้วง ใส่ร้ายป้ายให้ความกัน  เปิดโทรทัศน์หันไปช่องอื่นๆ ก็มีแต่ความขัดแย้ง  เข่นฆ่า  รบราฆ่ากัน  ในหลายๆประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ก็จะเห็นคือปัญหาชายแดนภาคใต้   เสื้อแดง เสื้อเหลือง และก็หลากสี   อยากให้เกิดการปรองดอง จับมือกันพร้อมกับส่งยิ้มให้กัน 
      วันหนึ่งเป็นวันสำคัญมากสำหรับพวกเรา ไม่อาจลืมได้ เมื่อมีคนต่างถิ่นท่านหนึ่งได้เดินทางมาหาถึงบ้านพร้อมกับนำสันติภาพมาให้ เรานั่งฟังการพูดคุย ท่านบอกว่าต่อสู้มานาน อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข คนทั่วโลกรักกัน  ท่านยื่นนามบัตรให้ จึงรู้ว่า ท่านคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข  อดีต คณะบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เข้าทาง เรามีพวกแล้ว นานมากที่ต้องเดินบนเส้นทางแห่งการเพื่อค้นหาความสงบสุข  เราอยากได้สันติภาพ  พวกเราเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีแต่ผู้หญิง   เครือข่ายผู้หญิงไทย   เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  เครือข่ายอาสาสมัครและความมั่นคงของมนุษย์  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน   เครือข่ายสกวท. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล  และอื่นๆ อีกมากมายในประเทศ  เมื่อเราจัดตั้ง รวมพลได้เสร็จแล้ว ทางการก็ช้อนไป นักการเมืองก็เข้ามาครอบ พวกเราชาวบ้านก็ร่วง ความขัดแย้งได้กระจาย ไปสู่ยังชุมชน หมู่บ้าน  ในที่สุดก็โดนใส่ร้าย ป้ายสีกันไป ในทางที่ไม่ดี ได้พบกับผู้สูงอายุโดยที่ไม่ได้รู้จักมาก่อน เดินทางมาหาถึงบ้าน และแสดงตัวด้วยการส่งนามบัตร  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข  อดีตคณะบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้กล่าวกับพวกเราว่า วันนี้มาเพื่อสร้างสันติภาพในโลก ระหว่างนั้น พวกเรากำลังปรึกษาหารือกันให้ความรู้เรื่อง อาเชียน  ดร.ประภาจิต  สว่างพัฒนา ดร.ศุภชัย ขจรศิริภักดี   ดร. งามพิศ  โกสรากรณ์  และ ดร.  มยุรี เล็ดลอด และน้องๆอีก 5 คน   เมื่อได้รับฟังพวกเรามีความสนใจ  จึงเกิดความคิด ว่าเราต้องเข้าร่วมให้ได้ ในเมื่อโอกาสมาถึงแล้ว หลังจากที่ นามบัตร  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข  อดีคณะบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เดินทางกลับเราเริ่มวางแผน เดินหน้า เราติดต่อเพื่อนๆเราที่ประเทศกัมพูชา  ประเทศปากีสถาน  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศอินเดีย และประเทศฟิลิปปินส์   เรามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์มากว่า  26 ประเทศ   ในเครือข่าย กรีนเน็ตเรดิโอ เวิลดิ์Grennet_Radio_World  และต่อมาเราก็เปิดสถานีวิทยุ World_Peace_Pakistan   โปรแกรมCamfrog  พวกเราเรียนรู้จริง เร็ว และแม่นยำในด้าน สันติภาพ คนไทยที่เป็นผู้หญิงก็จะเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษ เป็นพยาบาล ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  มากมาย     เราชอบมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อรับฟังข่าวสารด้านสร้างสรรค์ เปิดเพลงของประเทศตัวเองแลกเปลี่ยนกัน  ประเทศปากีสถานจะมีดีเจมากที่สุด กว่า 50 คน   เราอยากจะมีเพื่อนๆให้มากที่สุด เพื่อสร้างสันติภาพ อยากเห็นคนในโลกมีความสุข อยากเห็นพี่น้องเราพบกับความสงบสุขแม้จะยากจน หากลดปัญหาความขัดแย้งได้ก็ย่อมเป็นสุขนะ  พวกเราแอบปลื้ม จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับการก่อให้เกิดความสงบสุขทั่วโลก
        จึงเป็นที่มาของ World Peace Academy Cyber U   พวกเรารวบรวมทุนเพื่อก่อตั้ง จำนวน 1,300,000 บาท  จะไปหนักกับค่าประกัน  และเราก็ทำสำเร็จ รายชื่อทุกท่านที่เป็นลูกศิษย์ WPU จะถูกโอนถ่าย มายัง World Peace Academy Cyber U   วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2556  รายชื่อได้ถึงมือของคณะกรรมการการศึกษาของประเทศปากีสถาน และมีการแต่งตั้งคณะทำงาน ตั้งอาจารย์ผู้สอน จากต่างประเทศ เพราะเราเรียนรู้ทาง Cyber U   อธิการบดีคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข   นายกสภาฯ Master Ghulam Rasool  นายทะเบียน  Dr Asesha Waheed  (ประภาจิต สว่างพัฒนา) ด้าน ไอที ควบคุมไซเบอร์ยู ศ.ดร.สมัย เหมมั่น  ด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ดร.ศุภชัย ขจรศิริภักดี ด้านฝ่ายวางแผนและการเงิน ดร.ยินดี มาลี  ด้านการศึกษา  Dr. Ashad Mansoor  สำหรับด้านความมั่นคง /นิติกร  ดร.กมลทรรศน์  ดวงสุวรรณ์  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  Dr.Ayesha Waheed  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.วิไลลักษณ์ เลขาขำ   ประธานอาวุโส   ดร.สมบัติ ฤกษ์สมุทร    รายชื่อดังกล่าวได้ถูกแต่งตั้งร่วมกับคณะอาจารย์ในประเทศปากีสถาน  ปากีสถาน หนึ่งท่าน ประเทศไทยเราหนึ่งท่าน ทำงานคู่กัน
         ในระหว่างเดือน เมษายน 2013  วันที่ 7 เมษายน 2013  World Peace Academy Cyber U  Pakistan จะทำ MOU กับคณะทำงานในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ และจะทำการสถาปนาในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2013  ทั้งนั้นเราได้วางคณะทำงานครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว ภายใต้การนำ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข  อธิการบดี World Peace Academy Cyber U  
ศ. ดร.ประภาจิต  สว่างพัฒนา
นายทะเบียนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
            World Peace Academy Cyber U  Pakistan         จากที่อยู่ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ณ ปากีสถาน  street number 10 jojipura Lalamusa district gujrat Pakistan นายเอได้พบว่า เป็นที่อยู่ของ นาย Aubdul Waheed ชาวปากีสถาน
         นายเอจึงได้ตรวจสอบไปยัง เฟสบุ๊คของ นางประภาจิต สว่างพัฒนาและได้พบว่า นาย Aubdul Waheed เป็นสามีของนาง ประภาจิต สว่างพัฒนา และที่อยู่ของนาย Aubdul Waheed ในประเทศปากีสถานตามเอกสารข้างต้นได้กลายเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จึงทำให้นายเอเกิดความเคลือบแคลงและสงสัยเพิ่มมากขึ้น 


         แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นคำถามของนายเอ  คือ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องใช่หรือไม่ และเป็นการหลอกลวงประชาชนว่ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริดาใช่หรือไม่


ประเด็นคำถาม  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกไม่ได้จด              ทะเบียนอย่างถูกต้องใช่หรือไม่ และเป็นการหลอกลวงประชาชนว่ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริดาใช่หรือไม่...???


  
          ข้อพิจารณา

๑.   การกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีการใช้คำว่ามหาวิทยาลัย และมอบปริญญาบัตรให้แก่ประชาชนบุคคลทั่วไป และให้คำนำหน้าบุคคลซึ่งได้รับปริญญาบัตรว่า ดร. นั้น กระทำได้หรือไม่
๒. การกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งอ้างอิงการจัดตั้งในต่างประเทศโดยรัฐบาลสหรัฐ มีการจัดตั้งจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการหลอกลวงมาตั้งแต่ต้น
๓.  สถาบันดังกล่าว มีการแสวงหาประโยชน์โดยให้ผู้รับปริญญาบัตรจ่ายค่าลงทะเบียนเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ นั้น เป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยหลอกลวงให้ผู้ลงทะเบียนหลงเชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษา ที่สามารถมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ได้  เป็นการเข้าข่ายฉ้อโกง หรือไม่ อย่างไร
๔.  หากกรณีดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อโกงแล้ว ในกรณีที่มีผู้ถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ แก่ประชาชนทั่วไป ทำให้น่าเชื่อถือว่าสถาบันดังกล่าวมีอยู่จริงนั้น เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนหรือไม่
๕.  คณะกรรมการการศึกษา ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนตามที่กล่าวมาแล้ว ยังไม่ได้แถลงผลการตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบความคืบหน้า

ข้อเสนอแนะ

            ๑. ขอให้คณะกรรมการการศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีผู้หนึ่งผู้ใดดำเนินการแต่งตั้งชื่อองค์กร โดยใช้คำนำหน้าว่า มหาวิทยาลัย แล้วแสวงหาประโยชน์จากความเข้าใจผิดของประชาชนว่าเป็นสถาบันศึกษา ได้  และได้โปรดแถลงความคืบหน้าให้แก่ประชาชนทราบด้วย
            ๒. หากการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายฉ้อโกง อันเป็นความผิดต่อส่วนตัว ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซึ่งถูกหลอก เข้าร้องทุกข์ เพื่อเอาผิดทางอาญาแก่ผู้หลอกลวงให้ได้รับโทษทางกฎหมาย
              ๓. หากความผิดดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ขอให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการกล่าวโทษ ดำเนินการสอบสวน เพื่อให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
        ๔. หากการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิด ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจากการใช้คำว่า “มหาวิทยาลัย” นำหน้า

เพื่อมิให้เป็นช่องทางทำมาหากินแก่มิจฉาชีพ ต่อไป โดยอาศัยความไม่รู้ของประชาชน /. 
รายละเอียด...........?????  ที่ต้องศึกษา....???


http://sekson-borsae.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html  
บทสรุป........เถื่อน

http://sekson-borsae.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html