Translate แปลภาษา

Wednesday, October 16, 2013

มือปราบ...คนโกงชาติ

ต้นเดือน พฤศจิกายน นี้  พบกับหนังสือ แนวใหม่....." มือปราบ...คนโกงชาติ" 

ซึ่ง ใช้

- นวัตกรรมการสื่อสาร
- การบังคับใช้กฎหมาย
- หลักปฏิบัติแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- หลักจิตวิทยา .................

                                            ในการปราบคนโกงชาติ......???
ราคาเล่มละ        99   บาท     กับแนวทางการสืบสวนรูปแบบใหม่


เก็บมาฝาก....

* คนโกงชาติ ไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติ ไม่ว่าจะใดๆทั้งสิ้น

* เราจะไม่มีการลงมติจากความเห็นของคนเพียงแค่หยิบมือในห้องนี้ ผมต้องการให้มีการประชามติ เสียงของประชาชนจะเป็นคนตัดสิน

* ถ้ายังไม่รู้จักความหมายของคำว่าคน ความดี ศีลธรรม คุณธรรมอย่าเล่นการเมืองเลย เพราะมันจะทำให้สภาสกปรก ประเทศชาติล่มจม

* สังคมคงอยู่ไม่ได้ ถ้าคนไม่สร้างคุณค่าของตัวเองด้วยการสร้างความดี คุณต้องกลัวให้น้อยกว่าที่กล้า ศรัทธาให้มากกว่าที่เห็น ความดีไม่เคยพ่ายแพ้ต่อความชั่วร้าย นี่คือสัจธรรมที่ไม่ต้องพิสูจน์

* ที่ละครต่อต้านคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรม ถูกระงับอย่างง่ายๆ ในขณะที่ละครบางเรื่องมีองค์กรพิทักษ์นั่นนี่มาต่อต้านกลับฉายต่อได้ หรือประเทศเราสนับสนุนให้ดูละครตบตีมากกว่าละครที่สอนให้เยาวชนโตไปไม่โกงเสียก็ไม่รู้

ที่มา http://th.wikiquote.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86_2_%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C