Translate แปลภาษา

Sunday, October 16, 2011

ช่วยชาวบ้านเรียกร้องค่าสินไหมกรณีขาหักแขนหักจากบริษัท ประกันภัยฯหากท่านจะซื้อประกันภัยรถยนต์ แต่ละครั้ง ประเภท ๑ หรือ ๓ ก็ตาม
ท่านจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยนั้นๆ ด้วยว่า จ่ายง่าย หรือยาก หรือ
จ่ายไม่ครบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และเป็นที่พอใจของคู่กรณีของท่านหรือไม่กรณีที่คู่กรณี
ได้รับ บาดเจ็บสาหัส หรือตาย หากท่านพบปัญหานี้ ถึงท่านจะเป็น ฝ่ายคู่กรณี ที่เป็นฝ่ายผิด
ท่านก็สามารถร้องทุกข์มาที่ ผอ.เบาะแส เพื่อ ช่วยเจารจา ให้ บริษัท ประกันภัย จ่าย หรือรับผิดชอบ
ตามเงื่อนไข กรมธรรม์ สรุป ท่านจะอยู่ฝ่ายไหน ท่านก็สามารถร้องทุกข์มาให้ เราช่วยได้ .......บางบริษัท
รับเงินค่าเบี้ย เอา แต่ ให้จ่ายค่าชดเชย ไม่อยากจ่าย   และส่วนใหญ่ บริษัท ประกัน จะให้ท่าน จ่ายด้วยบางส่วน
เราซื้อความคุ้มครองแล้วและบริษัท ประกันภัย ก็ยังจ่ายไม่ครบตามวงเงินที่เราซื้อไว้ และทำไมต้องให้เราจ่ายด้วย
  เป็นธรรม หรือไม่..?  และ ถ้าหาก เป็นกรณี ที่คู่กรณี ท่าน ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ ตาย ท่านอาจ ต้องรับโทษจำคุก
โดยไม่มีการรอลงอาญา แต่ถ้าท่าน ดูแลรักษา เยียวยา ทำให้คู่กรณี พอใจ อันเป็นเหตุบรรเทาโทษ
ที่ท่านจะได้รับ ........อย่า ลืม  บริษัท ประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่ เคลม ของบริษัท ประกันภัย หรือ ผู้ที่ เป็น
 คนยุยงส่งเสริมท่าน....ไม่ได้ ติดคุก แทนท่าน....?    
หากท่าน พบปัญหานี้ เราช่วยท่านได้.....081 404 2002  ผอ.เบาะแส

เรื่องต่อไปนี้  เรามาดูกันว่า  บริษัท ประกันภัย...จะจ่ายเยียวยา  ผู้บาดเจ็บ เท่าไหร่....?   เหตุเกิด  สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   

No comments:

Post a Comment