Translate แปลภาษา

Saturday, August 25, 2012

ผอ.เบาะแส อุ้ม S S N ตัวแทนขายซิมการ์ด T O T สู้........


     กลุ่มฯเบาะแส   รับร้องทุกข์   จาก บริษัท SSN 

กรณี TOT ไม่จำหน่าย การ์ดเติมเงินและซิมการ์ด

ให้ ทั้งที่ มีสัญญาชัดเจน

      ต่อมาบริษัท SSN ฯ เข้าร้องทุกข์ใน คดีอาญาเลขที่ 854/55 

ลงวันที่   24/08/2555     รับแจ้งโดย ร.ต.อ.สุรเชษฐ เตชะพันธ์ 

สน.ทุ่งสองห้อง ในฐานความผิด ข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....กรณีไม่จำหน่ายซิมการ์ดและบัตรเติมเงิน

ให้แก่  บริษัท  SSN ฯ  

http://www.youtube.com/watch?v=VoR3h-Dlbcw

บริษัทนี้ เดิมชื่อ บริษัท สามารถ สมาร์ท เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ...
ตามหนังสือรับรองที่เห็น


เวบไซต์นี้  ไม่รู้  ผู้ทำและเจ้าของ...คิดได้ไง.........

http://www.consumersongkhla.org/paper/1904


13 sep  2012

         ผอ.เบาะแส ลงพื้นที่  TOT  พบมนุษย์ ประหลาด บางคน กร่าง ผิดที่.......แต่คนดีๆ เขา ขอโทษเรา.....แล้ว 
         ให้ปรองดอง ไม่เอา......แปลก   อ้างว่า คุมอาคาร  ไม่ยอมให้ ผอ.เบาะแส  เข้าไปติดต่อราชการ.....สุดๆ มนุษย์   สุดท้ายเป็นไง........??? 

http://www.youtube.com/watch?v=lH0RD5wprEk
โปรดติดตาม........ตอนต่อไป.............เร็วๆนี้

Sunday, August 19, 2012

เบื้องหลัง..........พระพม่า.....ฮุบ วัดไทย.......?


เบื้องหลัง........พระพม่า.....ฮุบ วัดไทย.......?o              มีประเด็น ก่อนหน้านี้
เมื่อ พระ อู อะ สะ ภะ  มรณภาพ ลงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
มี...........  ได้รวบรวมสมุดบัญชีเงินฝากของท่านเจ้าอาวาส เก็บไว้เอง
เมื่อเจ้าคณะตำบล  ให้เรียบเรียงบัญชีทรัพย์สินวัด ก็มิได้นำมาเปิดเผย
จนกระทั่ง .........ได้พูดถึงเรื่อง  บัญชีเงินของวัด และของส่วนตัวพระ เจ้าคณะตำบลจึงได้ ถาม กับ กรรมการวัด
แล้วก็ได้นัดกันว่า จะไปที่ธนาคาร เพื่อ ทำการ แต่งตั้งผู้ดูแลบัญชีใหม่
เมื่อถึงวัน นัด ก็มิได้มารับพระ ไปธนาคาร แต่กลับโทรบอก
ว่า ผู้จัดการธนาคารบอกว่า ให้ใช้ กรรมการชุดเก่าไปก่อน
นี่เป็นประเด็นแรก  ที่เจ้าคณะตำบล  พบแต่ก็จบลง ด้วยเจ้าคณะอำเภอ ไปแสดงตนว่าเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ธนาคารจึงยอมให้ตั้งคณะกรรมการใหม่
o    จนกระทั่ง เมื่อ 10 ธันวาคม 2554   งาน 100 วันศพพระ อู อะ สะ ภะ
จึงได้ มีการ  แต่งตั้งรักษาการณ์เจ้าอาวาสใหม่ เป็น
พระปลัดพีระพร  ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาส วัดช่างแต้มมาดูแลแทนเจ้าคณะตำบล
ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรง
และเมื่อเดือน มกราคม 2555  ชาวบ้านที่เช่าที่ธรณีสงฆ์วัดทรายมูลพม่า ไม่ยอมนำค่าเช่ารายปีชำระกับ กรรมการวัด แต่จะนำไปชำระ ให้กับรักษาการเจ้าอาวาส  จึงเป็นเหตุให้ กรรมการวัด  บางคนเริ่มไม่พอใจ
แต่รักษาการฯ เมื่อได้รับเงินแล้วก็ ได้ส่งเงินทั้งหมดต่อ ให้คณะกรรมการวัด ไปเก็บรักษาต่อไป


เมื่อเดือน มิถุนายน เป็น การเก็บค่าเช่ารายปีของอาคารพาณิชย์
ได้มี นาย........... ซึ่งเป็น ......... สมัยพระ อู อะ สะ ภะ  ได้นำใบเสร็จรับเงิน มาเก็บค่าเช่า แต่ผู้เช่า ได้สั่งจ่ายเช็คเป็นวัดทรายมูลพม่า นาย......... บอกว่า  "สั่งจ่ายอย่างนี้ แล้วผมจะเบิกได้ไง"
ผู้เช่าจึงบอกว่า  " เป็นเงินวัดแล้วลุงจะเบิก ทำไม "
และผู้เช่าก็รวบรวมเงินไป ชำระ ที่รักษาการฯ
วันต่อมารักษาการฯ  ก็ได้เรียก ให้ กรรมการวัดมานำเงินไปเข้าบัญชีวัด
แต่ .................   ก็ยังกล่าวหา ว่า   “ พระไทย เอาเงินวัดพม่าไป  พระไทย ต้องการกลืนวัดพม่า ” 

เรื่องพม่าประท้วง เป็น เหตุและผลพวง ของผลประโยชน์ ทั้งหลาย จากการ ปลุกปั่น ของ.........ไทยบางคน ที่เคยได้ผลประโยชน์จาก   พระพม่า เรื่องการต่อวีซ่า
เรื่องการเก็บเงินวัด และชาวพม่า ที่พยายาม สยายปีกการค้าเรื่องวีซ่า และ เรื่องบัตรทำงาน ของต่างด้าวเรื่องเดิมๆ ของวัดนี้
ประมาณปี 2551 
ได้มีจดหมายจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด ส่งถึง พระ อู อะ สะ ภะ
เนื้อความมีอยู่ว่า
บัญชีพระ อู ญา นิ กะ และ พระ อู อะ สะ ภะ  ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชีนานแล้ว ให้เจ้าของบัญชี นำสมุดบัญชี มายืนยันตามรายการที่แนบมาด้วย
แต่บัญชีนี้มีปัญหา  เพราะ พระ อู ญา นิ กะ  มรณภาพ
พระรูปนั้น ท่านฯ ก็ได้บอกว่าไม่เป็นไร  จะจัดการเอง และนำสมุดบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมดมาเลือกว่าเป็นเล่มไหน
สมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 
1. ชื่อวัดทรายมูลพม่า
2. ชื่อพระ อู อะ สะ ภะ
3. ชื่อพระ อู อะ สะ ภะ
4. ชื่อพระ อู ญา นิ กะ และพระ อู อะ สะ ภะ (เล่มนี้ที่ต้องไปทำธุรกรรม กับธนาคาร)
5. ชื่อวัดทรายมูลพม่า ธนาคารกรุงไทย
6. ชื่อพระ อู อะ สะ ภะ ธนาคารไทยพาณิชย์
หลังจากนั้นประมาณ สองสัปดาห์  พระ อู อะ สะ ภะ   ได้เรียก พยาน  มาฟังไว้
สมุดเล่มนี้   ไม่ใช่เงินเรา   ไม่ใช่เงินวัดทรายมูลพม่า  แต่เป็นเงินของวัดหนองคำ  ฝากไว้  เราต้องคืนเขาเมื่อเขามาทวงคืนเราใช้ไม่ได้ วัดก็ใช้ไม่ได้

ประมาณปลายปี 2553 ได้มีเหตุการณ์ปลวก  กัดกินเงิน ในหีบที่พระ อู อะ สะ ภะ เก็บรักษาไว้ จำนวนไม่ปรากฎแน่ชัด และได้มี.................วัดนำเงินไปทำการแลกกลับคืนมา ต้นปี 2554 จากนั้น นาย....... และ นาง....... ก็บอกกับพระ อู อะ สะ ภะ   ว่าจะนำเงินไปเก็บธนาคารให้
ไม่ทราบจำนวนแน่ชัดและธนาคารที่นำไปเก็บรักษา
หลังจากนั้น พระ อู อะ สะ ภะ  ก็เริ่ม  อาพาธ  และ  มรณภาพ  ในที่สุด
ประมาณเดือน กันยายน 2554  เจ้าคณะตำบลได้มา ปฏิบัติหน้าที่  รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรายมูลพม่า  และเริ่มมีการตรวจนับทำการบันทึกทรัพย์สินและได้ทราบจากคณะกรรมการว่า มีบัญชีอยู่ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแพ คณะกรรมการได้นัดหมายว่า จะไปรับรักษาการเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดฟ่อนสร้อย ไปธนาคารเพื่อ จะได้ตั้งคณะกรรมการดูแลบัญชี ธนาคาร
แต่เมื่อถึงเวลานัดหมาย ก็มิได้มารับพระทั้งสองรูป แต่ได้โทรศัพท์มาบอกว่า
ท่านไม่ต้องมาแล้ว  เพราะผู้จัดการธนาคาร  ได้บอกให้ใช้คณะกรรมการชุดเก่า
จึงเป็นเหตุให้รักษาการฯ เจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสวัดฟ่อนสร้อย เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยตัวเอง เพื่อแสดงตนว่า เป็นรักษาการฯ เจ้าอาวาส และต้องการจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ และได้ขอตรวจสอบว่าบัญชีของวัดทรายมูล และบัญชีของพระ อู อะ สะ ภะ  มีทั้งหมด กี่บัญชี (จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ)

o    จากนั้นจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญธรรม นายสุวรรณ นางสุรทิน เจ้าอาวาสวัดฟ่อนสร้อย เจ้าอาวาสวัดพันแหวน เป็นผู้ดูแลบัญชี ร่วมกัน
จากคำสั่งของรักษาการฯ ฉบับนี้ ทำให้ชาวพม่าไม่พอใจ กล่าวหาว่า 
“ พระไทย มาเอาเงินของวัดพม่าไปแล้ว ”  

นี่จึงเป็นเหตุ.....เริ่มของความไม่พอใจ


o    ต่อไปนี้คือข้อมูลที่ท่านต้องใช้วิจารณญาณ  ในการรับสาร......ว่าจริงหรือไม่.....?

Saturday, August 11, 2012

เบาะแส (The Clue) คืออะไร......?
        
       Bor-sae is an organization established in the year 2541 to protect the fairness of people in society who do not receive fair treatment. Borsae has more than 50,000 members across the country that carry out their constitutional rights in an effort to remove corrupt high-ranking officials and politicians. Later on, in the year 2551, the organization was further established to help children, women and elderly who do not receive fairness in society.

  กลุ่มฯเบาะแสคือองค์กรที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อปกป้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน เพื่อใช้สิทธิดำเนินการทางรัฐธรรมนูญ ในการใช้อำนาจถอดถอนข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองที่มีตำแหน่ง กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคอรัปชั่นและต่อมาได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเบาะแส เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม /


English ...Translated by
Lucky&Haley Taxas. USA.
Saturday, August 4, 2012

ขบวนการผู้บริหารสหกรณ์ฯภาคเหนือร่วมนายทุน...โกงชาวบ้าน...กรณีซื้อต้นกล้ายางพารา.........?????

            ขบวนการผู้บริหารสหกรณ์ฯ บางแห่งทางภาคเหนือร่วมนายทุน...โกงชาวบ้าน....กรณีซื้อต้นกล้ายางพารา.......?????

“ จัด บูรณาการ ผลประโยชน์ เพื่อพรรคพวกตน แบ่งกันระหว่าง ผู้ขายกับเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอำนาจอนุมัติบางคน......โดยลืมคิดไปว่า สหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์นั้น ตั้งสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ แก่ เกษตรกร......”

“ ผจก.ก็รับสารภาพกับ ผอ.เบาะแส ว่า หลอกให้นายสมนึก ส่งกล้ายางมาเพื่อหักหนี้ เก่า ทั้งๆที่ความจริง การที่เคลียร์กันนั้น ทั้ง สหกรณ์ และนายสมนึก ตกลงให้เอาเรื่องหนี้เก่า หักเงินในการส่ง ครั้งละ ครึ่ง สองครั้ง ”

“ เฟสบุค  (Facebook)  คือ  หนึ่งในเครื่องมือ ปราบ ขบวนการโกงกิน..ขบวนการหลอก ชาวบ้าน และขบวนการมาเฟีย  นี่คือนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถทำให้คนทั่วโลกรับรู้ คนประเภทโกง ”
       พฤติกรรม สหกรณ์บางแห่ง จะมีผู้บริหาร บางคน ร่วมกับ พ่อค้าต้นกล้า ยางพารา,พ่อค้าปุ๋ย ร่วมกัน จัดหา ต้นพันธ์ กล้ายางพารา หรือ ปุ๋ย เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ชาวสวน.....พร้อมทั้งจัด บูรณาการ ผลประโยชน์ เพื่อพรรคพวกตน แบ่งกันระหว่าง ผู้ขายกับเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอำนาจอนุมัติบางคน......โดยลืมคิดไปว่า สหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์นั้น ตั้งสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ แก่ เกษตรกร......แต่ผู้บริหารบางคนกลับ หากินกับ สหกรณ์ นั่นเอง โดยที่ชาวเกษตรกร ยังหลงเข้าใจว่า สหกรณ์นั้น ช่วยเหลือ.......นี่คือ ขบวนการคอรัปชั่น แบบบูรณาการ.....ตามอย่างนักการเมือง....?

            พี่น้องชาว จังหวัดแพร่ น่าน และในภาคเหนือ  โปรดทราบท่านกำลังถูก ผู้บริหารสหกรณ์บางแห่งหลอกขายต้นกล้ายางพารา ให้ชาวสวนยางในราคาต้นละ ๓๙ บาท ถึง ๔๕ บาท  ทั้งๆที่ความจริงราคา เพียงต้นละ ๒๔ บาท พร้อมส่งถึงที่ .... จากราคาทุน ๑๘ บาท (กล้ายางคุณภาพดีที่สุด) งานนี้เป็นขบวนการใหญ่ที่ใช้  สหกรณ์เป็นเครื่องมือหากินกับประชาชนผู้ยากไร้....ซึ่งรู้ไม่เท่าทันกลโกง.....นี้ ขณะนี้ กลุ่มฯเบาะแส กำลังส่งเรื่องให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมาย.....??? สงสัย ติดต่อ     กลุ่มฯเบาะแส    081 404 2002
            ผู้จัดการ สหกรณ์ แห่งนี้ สั่งกล้ายาง  จากนาย ส.   นาย ส.ก็สั่ง ต่อให้ ผู้ขายจากภาคใต้ มาส่ง เมื่อผู้ขาย จาก ทาง ภาคใต้ มาส่งแล้ว ผู้บริหารสหกรณ์ฯ ไม่รับ.....ไม่จ่ายค่าต้นกล้ายาง ทำให้ยางเสียหาย ผู้ขายกล้ายาง ต้องสูญเสีย นับหลายแสนบาท....ผู้ขาย กล้า ยางก็ กล่าวหาว่า นาย ส. หลอกให้มาส่ง ทั้งที่ความจริง ผจก. สหกรณ์ หลอกให้ นาย ส. มาส่ง นาย ส. รู้ไม่เท่าทัน เล่ห์เหลี่ยม สหกรณ์  จึงเป็นเครื่องมือ......(ที่มา คือ นาย ส. ให้ความรู้ชาวสวนยางไม่ให้ถูกกลุ่ม สหกรณ์ กับนายทุนหลอกให้ซื้อราคาสูง หรือ ทำนาบนหลังคนจน)
            งานนี้ เป็นขบวนการ ร่วม กัน หลอก ชาวสวนยาง ซื้อราคา ต่ำ มาขายชาวบ้าน ราคา สูง มาก ๔๐ กว่า บาท  จากราคา ๒๔  บาท  ทั้งๆที่ สหกรณ์ ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ  สร้างขึ้นมาเพื่อ ช่วยเหลือ เกษตรกร แต่ รวมหัวกับ นายทุน โกง ชาวสวน ชาวเกษตร แบบบูรณาการ สุด ท้าย ผู้เดือนร้อน คือ ผู้ นำกล้ายางจาก ภาคใต้ มาขาย ให้ สหกรณ์  ส่วนใหญ่ คนที่ทำงานที่เดียวกับขบวนการโกง ก็จะมองด้านเดียว....แต่ กลุ่มฯเบาะแส เรา มองทุกด้าน....เพื่อส่วนรวม เนื่องจากไม่มีส่วนแบ่งในการโกงกิน.....ในเรื่อง ต้นกล้ายาง
        สหกรณ์ที่กระทำการโกงชาวเกษตรกร แบบบูรณาการ เตรียมตัว หาหลักฐาน ไว้ แก้ตัวได้.....ถึงเวลา ล้างระบบแล้ว  ขณะนี้ ผู้ขาย กล้ายางบอก กับผอ.เบาะแส ว่า ถ้า พบ นาย ส.จะฆ่า ทิ้ง ......เขาคงต้อง ฆ่า ผจก. คนที่หลอกให้ นาย ส. สั่งกล้ายางมาลงแล้วไม่รับ....เป็นแน่......เพราะตอนนี้ เขา แค้น มาก กลุ่มฯเบาะแส เป็นห่วง คนที่เกี่ยวข้อง คนเราทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น 
           เหตุที่ ผอ.เบาะแส ทราบเรื่องนี้ดี เพราะ ผอ.เบาะแส เป็นผู้ประสาน ให้ทั้งสหกรณ์ และ นายสมนึก ดีกันรักกัน เข้าใจกัน ต่อมาเมื่อเกิดปัญหา แล้ว ผจก. สหกรณ์ ก็รับสารภาพ ในวันที่ ต้นกล้ายาง ส่งมาถึง สหกรณ์ฯ โดย ผจก. บอกว่า หลอกให้ นายสมนึก สั่งกล้ายาง มา....เพื่อหักหนี้เก่า...สุดๆ จริง ๆ  คนที่ซวย คือ ผู้ขายกล้ายาง...........ที่มาจาก ภาคใต้......?
            ชาวสวนยางพารา ที่ซื้อกล้ายางชุดนี้ไป  โปรดทราบ ราคากล้ายางที่สหกรณ์ ซื้อมาจริงๆ นั้นราคาเพียง ๒๔ บาท (ราคาต้นทางประมาณ ๑๘ บาท) พร้อมส่ง แต่สหกรณ์ขายให้ท่านในราคา ๔๕ บาท ท่านคิดว่า สหกรณ์ ช่วยท่าน หรือ ซ้ำเติมท่าน.........................ตาม พรบ.สหกรณ์
            ปัญหาเริ่มต้นเกิดจาก การที่ สหกรณ์ และ นาย สมนึก นาย ว. ร่วมกัน ขายต้นกล้ายางพารา ในราคาสูง แก่ชาวสวนยาง ในภาคเหนือ.....และยังมีคนจากภาคใต้ อีกหลายคน ที่กระทำอย่างนี้ ข้อมูลได้ จาก คนภาคใต้ที่โทรมาขอร้อง ผอ.เบาะแส เรื่องการเปิดราคาจริงๆ ของต้นกล้ายางและการที่ ผอ.เบาะแส ตรวจสอบ การเอาเปรียบชาวบ้าน ของ ขบวนการนี้  คนจำพวกนี้ หลอก เก่ง จริงๆ
            วันนี้ นายวิเชียร เจ้าของ ต้นกล้ายางพารา...จาก จ.พังงา ตะกั่วป่า โทรมา เข้าใจผิดตามที่สหกรณ์ฯ โยนขี้ให้ว่า  ผอ.เบาะแส สั่งต้นกล้ายาง มาแล้วไม่จ่ายเงิน......งง มาก ผอ.เบาะแส ไปเป็นพ่อค้าต้นกล้ายางพารา ตั้งแต่เมื่อใด.........สุดท้าย นายวิเชียร จึงรู้ว่าผู้สั่งต้นกล้ายาง คือ นาย..สมนึกและ...ผจก.สหกรณ์ นั้น......งานนี้ มีหวัง ถูกจัดหนัก.....ยังดี ที่ถูกจัดโดย เจ้าของกล้ายาง....ถ้าผอ.เบาะแส จัดให้ คงจะ......รับไม่ไหว..........?  พอกัน ทั้งคู่ ทั้งสมนึก และ ผจก. สหกรณ์ และ นาย ว.
            นายวิเชียร...พ่อค้ากล้ายางตะกั่วป่าโทรมา.. อ้างว่า ผอ.เบาะแสเป็นลูกพี่ ของนายสมนึก ...และเป็นผู้สั่งซื้อ ต้นกล้ายาง.......งง ไม่รู้ว่า ผอ.เบาะแส เป็นพ่อค้ากล้ายางตั้งแต่เมื่อไหร่......? สุดยอด สมอง นายวิเชียร.......0911693865 (หมายเลขนี้ตรวจสอบไม่พบ)  ไม่รู้คิดได้ไง....ใคร สอนมา....
            นายวิเชียร.....พูดคำแรก ก็ ด่า........นี่แหละ นิสัย...ที่เขาสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ....คงไม่เคยพบของจริง......ติดตามตอนต่อไป
          (ผู้สั่ง) สหกรณ์โดย ผจก. + สมนึก + บัง + วิเชียร + (สหกรณ์ฯไม่จ่าย+อ้างหักหนี้เก่า )
( บัง 087 883 8662    AIS ภาคใต้ตอนบน)
            ขณะนี้ คนในสหกรณ์..พยายาม โยนความผิดให้ นายสมนึก คน เดียว ทั้งๆที่มี บางคนบางกลุ่ม ในสหกรณ์นั้น กินด้วยกันกับ นายสมนึก......สหกรณ์ ชื่อ อะไร รอเปิดเผย ในวันที่มีการตรวจสอบ .......
            ขณะนี้ ชาวสวนยาง เริ่ม รู้ว่า ถูกสหกรณ์บางแห่ง ร่วมกับนายทุน หลอก ขาย กล้ายาง ราคาแพง.........(ทำนาบนหลังคน)
            เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ พยายาม พูด ว่า ผอ.เบาะแส ช่วยนายสมนึก.....ไม่รู้ใช้ สมองส่วนไหนคิด ผอ.เบาะแส ปราบ ทั้ง สมนึก และ คนบางคนในสหกรณ์  แสดงว่า มีการ ล้างสมอง ให้ คิด ตามนั้น โดย ผู้เสียประโยชน์ในทางที่ผิด บางคน.... ความจริง ที่ผู้ถูกล้างสมอง ไม่รู้คือ ผอ.เบาะแส เป็น ผู้เรียก ทั้ง ผจก. และ นายสมนึก ให้ ตกลงกัน เพื่อชาวบ้าน จะได้ไม่เดือดร้อน......ผจก.จึงสั่งกล้ายางโดยให้นายสมนึก เอากล้ายางมาส่งครั้งละ ๓๐,๐๐๐ ต้น โดย ผจก.จะเบิกเงินสดจากสหกรณ์ จ่ายให้นายสมนึก ต้นละ ๓๙ บาท ครั้งแรกส่งมา ๒๕,๐๐๐ ต้น โดยจ่ายครึ่งของยอดเต็มจำนวน คือ ๔๘๗,๕๐๐ บาท (นายสมนึกจ่ายให้พ่อค้ากล้ายาง ๖๐๐,๐๐๐ บาท) และแล้ว ผจก.ก็หักนายสมนึก โดยบอกกับพ่อค้ากล้ายาง ให้ลงกล้ายางและไปเก็บ เงินกับนายสมนึก....และ ผจก.สหกรณ์ก็รับสารภาพกับ ผอ.เบาะแส ว่า หลอกให้นายสมนึก สั่งกล้ายางมาเพื่อหักหนี้เก่า  ทั้งๆที่ความจริง การที่เคลียร์กันนั้น ทั้งสหกรณ์ และนายสมนึก ตกลงให้เอาเรื่องหนี้เก่า หักเงินในการส่ง ครั้งละครึ่ง สองครั้ง และ ครั้งต่อไป....ให้หัก ส่วนที่เหลือ ........คนที่พูดว่า ผอ.เบาะแส ช่วยนายสมนึก ให้กลับไปคิดใหม่......ผอ.เบาะแส ไม่เคยช่วยคนผิด....เพราะงานนี้ ทั้ง ผจก.สหกรณ์ และนายสมนึก ผิดทั้งคู่  ต่อมามีโทรศัพท์หมายเลข ลงท้าย 6738 โทรมา อ้าง เป็น รอง ฯ . หาดใหญ่  มารยาท สุดๆ
            ใน กลุ่ม นี้ มี นายวิเชน โทรมา กล่าวหาว่า ผอ.เบาะแส เป็น แก็งค์ ๑๘ มงกุฏ มีการบันทึกเทปไว้แล้ว........รอดำเนินคดี ตรวจสอบ รายละเอียดมี การใช้ หมายเลข เดียวกัน แต่ อาจจะมีการใช้เครื่องหลายเครื่อง โดยที่เจ้าของหมายเลขไม่รู้ตัว.........
            เราเชื่อว่า ขณะนี้ สหกรณ์ ในเขตภาคเหนือ คงตื่นเต้น....กับเหตุการณ์นี้ เพราะ ความจริง ต่างๆ จะต้องเปิดเผย ขบวนการหลอกโกงกิน  ชาวสวนยางในเขตภาคเหนือ โดย มีคนทางภาคใต้ร่วมด้วย.......
            หมายเลขนี้ อีก ที่โทรมาด่า.....089 732 6738 (ค่าย Dtac)    แสดงว่าอยากลองของเข้าตามหลัก คนเรานิสัยเหมือนกัน คบกันได้......
            สรุป สหกรณ์ สั่ง กล้ายาง นายสมนึก ๒ งวดแรก ตกลง งวดละ ๓ หมื่นต้น ต้นละ ๓๙ บาท โดย ผจก.ตกลงจะจ่าย ให้ นายสมนึก ร้อยละ ๕๐ งวดที่ ๓ , , ๕ ตกลงกันใหม่.....แต่เมื่อกล้ายางมาถึง ผจก.สหกรณ์ หักหลังนายสมนึก จึงไม่จ่าย แต่สหกรณ์หารู้ไม่ว่า ผู้เดือดร้อน คือ เจ้าของกล้ายาง เพราะนายสมนึกจะต้องเบิกเงินตามที่ สหกรณ์จ่ายเพื่อนำไปจ่ายค่ากล้ายางซึ่งนายสมนึกซื้อพร้อมส่งถึงสหกรณ์ ราคา ๒๔ บาทต่อต้น แต่นายสมนึก ส่งขายสหกรณ์ราคา ๓๙ บาทตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ และสัญญาที่ว่านี้ ก็มีส่วนแบ่งของ คณะกรรมการ สหกรณ์นั้น ซึ่งได้เบิกไปแล้ว จากงวดแรกที่นายสมนึกเบิกมา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งกัน ๓ คน มีนาย ว. ด้วย เมื่อถึงเวลา ส่งต้นกล้ายาง นายสมนึก และนาย ว. รวมทั้ง  คนของสหกรณ์ที่กิน ส่วนแบ่งไปแล้ว ไม่สามารถนำกล้ายางมาส่งได้ จึงเป็นเหตุให้ ผจก.สหกรณ์ ใช้แผน สกปรกหลอกนายสมนึก ให้ไปสั่งกล้ายางมา สุดท้าย อ้างหักหนี้...... ผู้ขายกล้ายางจากทางใต้......จึง พัง ไม่เป็นท่า เพราะ กล้ายางเสียหาย  เงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท หายวับไปทันตา..........ใครบ้างจะไม่แค้น งานนี้ สมนึก ผจก.สหกรณ์ คือเป้าหมายหลัก.

            เฟสบุ๊คส์  คือ หนึ่งในเครื่องมือ ปราบ ขบวนการโกงกิน..ขบวนการหลอก ชาวบ้าน และขบวนการมาเฟีย  นี่คือ นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถทำให้คนทั่วโลกรับรู้ คนประเภทโกง ชาวบ้าน หรือ ขบวนการ โกงกิน เป็นอย่างไร.....และประการสำคัญ สิ่งที่ ขบวนการมาเฟีย...มี เรา มีมากกว่า มิฉะนั้น คงปราบมาเฟียไม่ได้ คงต้องระวังตัว ผจก.มากกว่า ส่วนนายสมนึก นั้น คงหาตัวยาก เพราะนายสมนึกน่าจะรู้ตัวดีว่า สหกรณ์ ไม่จ่ายแน่ คงหลบไปยาว ให้ ผจก.สหกรณ์ รับ หน้าเอง เพราะ รับปากไว้แต่ หัก หลัง ไม่จ่าย........

            เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus, 1985 : 21) ได้สรุปว่า

"ผู้จัดการคือ บุคคลที่ทำให้งานสำเร็จ      ส่วนผู้นำคือ บุคคลที่ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูก

managers are people who do things right

and leaders are people who do the right things"
            คนบางคน ชอบ สร้างภาพ จึงพยายาม มองว่าคนอื่นสร้างภาพเหมือนตน.............และนำไป พูดเท็จ ต่อๆ ให้ผู้อื่นเชื่อตามที่ตนเองพูด คงมีแต่ คนที่นิสัยเหมือนกันคบกันได้ ที่จะเชื่อและ เห็นด้วย ในทำนองเดียวกัน ตามหลัก ตรรกะ คนเรานิสัย เหมือนกัน คบกันได้..........
            ขณะนี้ นายวิเชียร นายบัง และ คนที่อ้างเป็น รอง ผกก. คง...คิดหนัก 
       
               ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๕  เวลา ๒๑  น. เศษ  หมายเลข 080 536 5177 โทร เข้ามาที่ มือถือ ผอ.เบาะแส   มีพฤติกรรม เด็ก ๆ บอกว่า .......................แผนนี้  สงสัย  อยากลองของ..........(คล้าย..ๆ คนพวกนี้ อยู่ในขบวนการเดียวกัน กับ นายวิเชียร และ นายบัง.........)

ภาพข้างล่างนี้  คือ ตัวอย่าง  ตลาด ขายต้นกล้ายางพารา


๒๒   สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๒๒.๑๕ น.
       ผอ.เบาะแส สัมภาษณ์  ทางโทรศัพท์ บันทึกเทป นายสมนึก สุขมาเจ้าของตลาดกลางการเกษตรจังหวัดน่าน.....ซึ่งต้องขึ้นศาลจังหวัดน่าน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๙.๐๐ น. ในคดี  สัญญาเช่า ตลาด ....ในบทสัมภาษณ์  นายสมนึก  ได้ให้ข้อมูลว่า 
      "ยอดที่สหกรณ์ คอรัปชั่น โดยมีการจ่ายให้ ผจก. ๑๐๐,๐๐๐

 ประธาน ๑๐๐,๐๐๐ ฝ่ายการเงิน ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการอีก ๑๐ กว่า

คน ๑๕๐,๐๐๐ นายหน้า อีก ๑๕๐,๐๐๐ รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมด

จ่ายไปแล้ว๖๐๐,๐๐๐ และตกลงต้องจ่ายให้

คณะกรรมกรอีก ๑๕๐,๐๐๐ เมื่อสหกรณ์ฯมีการจ่ายชำระค่าต้นกล้า

ยางงวดสุดท้าย...."

     นายสมนึก..ให้การต่อว่า เมื่อ ผจก...สั่งกล้า

ยางมา..ที่สหกรณ์นั้นได้ตกลงกันว่าชุดแรกยอดรวม 

๖๐,๐๐๐ ต้น จะชำระ ครึ่งของราคาเต็มต้นละ ๓๙ 

บาทซึ่งครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการหักเงินมัดจำ ที่มีการ

เบิกบางส่วนมาแล้วโดย ผจก...จะจ่ายเมื่อต้นกล้ายาง

มาถึง...แต่เมื่อต้นกล้ายางมาถึง ไม่มีการจ่ายชำระตาม

ที่ได้ตกลงกันไว้...แต่ ผจก.ได้ไปบอกพ่อค้าต้นกล้า

ยางจากทางใต้ว่า.....  

      ต้นกล้ายาง......ที่เอามาเป็นการหักเงินที่นายสมนึก

เบิกไปแล้ว..?    (ใช่...ไม่ผิดตกลงกันหักแค่ครึ่งเดียว

ไม่ใช่หักทั้งจำนวน)

      สหกรณ์ต้องจ่าย  ๔๘๗,๕๐๐ บาท ส่วนนายสมนึก 

จ่ายเพิ่มอีก ๑๑๒,๕๐๐ บาท   รวมเป็นราคากล้ายาง 

๖๐๐,๐๐๐ บาท   (นายสมนึกซื้อมาในราคา ๒๔ บาทต่อต้น  

๒๕,๐๐๐ ต้น รวมเป็น ๖๐๐,๐๐๐ บาท)

นายสมนึก ได้ บอกชื่อ สกุล ทุกคน ให้บันทึกเทปไว้  หาก 

นายสมนึก  ถูกฆาตกรรม  จะมาจากสาเหตุ ที่ ผู้ขาย กล้ายาง กระทำ

เพราะ 

      ผจก..สหกรณ์.ใส่ร้ายว่านายสมนึก เป็นผู้หลอกสั่ง

กล้ายางมา...ให้สหกรณ์  ทั้งที่ ความจริง  สหกรณ์ 

หลอกให้นายสมนึก  สั่งกล้ายางมา............


       ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๕๕ น.


มีคนภาคใต้ตอนล่าง..หมายเลข 084 856 7094 (ค่ายAIS)  

โทรศัพท์มาเข้า มือ ถือ ผอ.เบาะแส  ด่าด้วยภาษา

หยาบคาย....กล่าวหาว่า ผอ.เบาะแส เป็น ผู้สั่ง กล้ายาง และไม่จ่าย

เงิน ......ตลกมาก  ผอ.เบาะแส เป็นผู้ค้ากล้ายาง ตั้งแต่เมื่อ

ไหร๋....?.ผอ.เบาะแส จึงแจ้งว่า บันทึกเทปไว้แล้ว...จะแจ้งความ

ดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้า......สักครู่ก็วางสายไป......

(นี่คือการดัดนิสัยคนจำพวกโรคจิต ชอบด่าผู้อื่นทางโทรศัพท์)

ทุกท่านที่อ่านเรื่องนี้ สามารถ โทร กลับไปตรวจสอบข้อมูลได้.......???โปรดรอติดตามตอนต่อไป