Translate แปลภาษา

Wednesday, March 28, 2012

ผอ.เบาะแสลงพื้นที่ปราบขบวนการอั่งยี่แม่สอด (Maesot Terrorist) ต่อ จากบล็อคเดิม

ผอ.เบาะแสลงพื้นที่...ปราบขบวนการอั้งยี่ กะเหรี่ยง พม่า แม่สอด จ.ตาก

(Maesot Terrorist)  

คลิป ตัวอย่าง

 " มารยาท หญิงพม่า "

http://www.youtube.com/watch?v=Kh1TEQ0nAbg


"  พม่า หัวทิ่ม "


ประกาศ 

ทุกประเทศโปรดระวัง  ฝรั่งต่างชาติ...คนนี้
ไม่ได้รับเชิญ แต่มาทุก....งาน......ตามรูปนี้ เขาถ่ายตามใบสั่ง ไม่มีความเป็นกลางของเหตุการณ์  เป็นอันตรายต่อข้อมูล....ที่เผยแพร่ออกไป  เพราะ จะเป็นข้อมูลเท็จ


โปรดระวัง...ฝรั่งคนนี้ หน้าตา บอก ยี่ห้อ
..


ดูข้อมูลจาก เวบไซต์ เดิม

http://sekson-borsae.blogspot.com/2011/10/blog-post_29.html

ต่อจาก บล็อค เดิม

1 March  2012

กลุ่ม..อั้งยี่  กะเหรี่ยง พม่า....ติดกับดัก...ของ ผอ.เบาะแส   ครบถ้วนกระบวนของกฎหมาย ครบองค์ประกอบความผิด......คดีบุกรุก(คดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ พ.ต.ท.จิระศักดิ์ 
สภ.แม่สอด ผู้เสียหายคือ พระเขมาฯ), คดีลักทรัพย์,คดีทำให้เสียทรัพย์,คดีความมั่นคงของรัฐและอีกหลายๆคดี..โปรดติดตาม

(พระเขมาฯ  เป็นเจ้าบ้านระบุในทะเบียนบ้าน วัดภาวนานิยมาราม(ป่าเก่า)  เป็นผู้เสียหายในคดีบุรุก และคดีลักทรัพย์ ชัดเจน  ถ้าใครว่าไม่ใช่   คงต้องกลับไปเรียนกฎหมายใหม่ หลอกคนโง่...น่ะ พอได้)


แกนนำ ๘ คน  ตกหลุมพราง  ของ ผอ.เบาะแส  การก่อสร้างที่เก็บกระดูกของนายลาบูโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่าเก่าและคณะกรรมการวัดป่าเก่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย  งานนี้อย่างไรก็ต้องรื้อหรือทุบทิ้ง....สิ่งก่อสร้างที่จะไว้เก็บกระดูก นายลาบู...และจะมีการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายอีกหลายรายการในวัดฯนี้...

นายลาบู....ผู้เอาเงินจากประเทศพม่า มา สร้างกุฏิ พระบ๊ะตาน ตามรูปที่ลงไว้นั้น.....ตายแล้ว หลังจาก  ผอ.เบาะแส ลงพื้นที่ ปราบ ขบวนการ อั้งยี่ แม่สอด........กะเหรี่ยงพม่า และโพสต์...ข้อความที่มาของเงินในการสร้างวัดภาวนานิยมาราม (ป่าเก่า) ให้ ผู้นำประเทศพม่า ทราบ

28 / 3 / 2012

อะไร...จะเกิดขึ้น ....?????
( What happen....????? )
12  / 4 / 2012

มีขบวนการ....บวชพระ เณร...โดยไม่ได้รับอนุญาต (ปลอม)  รายละ 2,000 บาท  
ในวันที่ ๑๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  ตามภาพถ่ายข้างล่างนี้..ดำเนินคดีด่วนการแอบอ้างครั้งนี้....คณะกรรมการ วัดภาวนานิยมาราม(ป่าเก่า) และรักษาการเจ้าอาวาส  มิได้รับรู้หรืออนุญาต แต่ประการใด
ผู้ที่กระทำการ บวช ให้ ชาวพม่า 
ณ วัดป่าเก่า  โปรด อ่าน........?
มหาเถรสมาคม จะให้ เจ้าคณะจังหวัด ดำเนินคดี หรือไม่...ถ้าไม่...จะเกิดอะไร กับ เลขาฯ กฎหมายมีไว้ลงโทษ ผู้ละเว้น...ฯ

                     พระราชบัญญัติ
      คณะสงฆ์
      พ.ศ. ๒๕๐๕
           

บทกำหนดโทษ
                  
มาตรา ๔๒ ผู้ใดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระอุปัชฌาย์ตามมาตรา ๒๓ แล้ว กระทำการบรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

18 /4/ 2012
ผอ.เบาะแส เตรียม ทำเรื่องตรวจสอบ  คนบางคน ที่ให้ ผู้หลัก ผู้ใหญ่ ในเขต ปูเตอร์ แม่สอด จ.ตาก  ทำบัตร ประชาชน ปลอมให้ ลูก กับ เมีย.......ต่างด้าว....?  งานนี้ กระทำผิดไปแล้ว....แก้ไขไม่ได้  รับโทษ...ทุกคนที่เกี่ยวข้อง...? ผู้รับรอง ผู้ขอ  รับโทษกันถ้วนหน้า..............อาจมีการ รื้อขึ้นมา.....ทั้งหมด...เพราะงานนี้ มีที่มาจาก...คนที่ ไม่รู้จักผิด......??? ซึ่งมีคนของรัฐร่วมด้วย.......โปรดติดตาม....

1 may 2012

พระ บ๊ะ ตัน ...  ไม่มีสิทธิ์ อยู่วัดภาวนานิยมาราม (วัดป่าเก่า)   แน่นอน  รอติดตาม......พระพม่า ทั้งถูกกฎหมาย และ ผิดกฎหมาย ก็ไม่สามารถ อยู่วัดนี้ได้  ถ้าชาวพม่า...ใช้กฎหมู่........และประการสำคัญ ถ้าชาวพม่า ที่อาศัยแผ่นดินไทยในเขต ห้าอำเภอชายแดน   เชื่อถือ......คนแก่ที่ทำตัวกร่า่ง...คนนั้น  ....?   

3 may 2012

เงิน....เงิน....เงิน     

พันเอก นะคำมวย   ผู้นำกระเหรี่ยง DKBA 

วัดภาวนานิยมาราม

(ป่าเก่า) พระบ๊ะตัน 

พระเขมา  

เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่าง

ร....?..........ข้อมูลลึก 

อยู่มือ ผอ.เบาะแส......?


http://www.dailynews.co.th/crime/112664 

http://salweennews.org/home/?p=4344


 http://www.bugaboo.tv/watch/14185/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99_12_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94.html

http://www.naewna.com/local/5673

6 May 2012 

มีใครบางคน คิดตัดตอน.......อำนาจ.....คนนี้น่าจะเป็นพม่า มากกว่าคนไทย.....หน่วยราชการ ๘ หน่วย กำลังปราบ ก่อการร้ายและจัดระเบียบในวัดภาวนานิยมาราม(ป่าเก่า) คนนี้ กลับเข้ามาขวาง.....ไม่รู้คนไทยหรือพม่า....?????  ศึกษากฎหมายซะก่อน.....เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน.....?
ดูลิงค์นี้

http://www.watprempracha.com/images/law_006.pdf

ดูภาพเคลื่อนไหว.....ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มฯเบาะแส ประกาศ ความสำเร็จในการทำงาน ปราบขบวนการอั้งยี่แม่สอด กะเหรี่ยงพม่า ซึ่งพัฒนากลายเป็น ขบวนการก่อการร้าย กะเหรี่ยงพม่า แม่สอด....?

http://www.youtube.com/watch?v=QfyhVqISHqI

คนห่มเหลืองบางคน...พยายาม จะ อิงเข้าข้าง คำว่า  " คณะศรัทธา " เพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา....ศรัทธาคือ เงิน.....ที่มาให้ นั่นเอง......
คนพวกนี้ ไม่ได้ เล็งถึงความมั่นคงของชาติ...โดยไม่ได้มองว่าคณะศรัทธาที่ว่า คือ พม่าต่างด้าวผิดกฎหมายร้อยละ ๙๐  มองเห็นแต่ เงิน อย่างเดียว ประเทศชาติจะถูกต่างด้าวยึดครอบครองช่างมัน เพราะปกติพวกเขาเหล่านี้ก็ใช้ พม่ากะเหรี่ยง เป็นมวลชน กฎหมู่ ขัดขวางกฎหมายเป็นปกติวิสัย.....???????
และประการสำคัญ...พวกเขาไม่ได้รับทราบว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางการไทย...ลงมือกระทำในนามราชการ...ไม่ใช่ทางสงฆ์อีกต่อไปเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ.....?????

          กลุ่มฯเบาะแส..... ต้องการให้ ผลักดันและส่งกลับ

 แรงงานพม่า.....กลับสู่...มาตุภูมิ.....ทั้งหมด ไม่ว่าจะถูก
หรือผิดกฎหมาย....เพราะเราไม่เชื่อในคำว่าถูกกฎหมาย
ของ ข้าราชการไทย บางกลุ่ม.............? เพราะ ปัจจุบัน

เรานำจับอย่างต่อเนื่อง.......?????  เราเชื่อว่าคนไทยส่วน

ใหญ่ ก็คิดเช่นเดียวกัน ยกเว้น โรงงาน ที่ เห็นแก่

ได้....อย่ามาอ้างว่า ไม่มีแรงงานไทยทำงาน....เพราะ

แรงงานไทยนั้นมีแต่ รัฐส่งเสริมให้เขาทำงานหรือไม่..? 

อย่าอ้างว่าแรงงานไทย เกี่ยงงาน ท่านให้ความรู้ความ

เข้าใจ ต่อเขาแค่ไหน...และประการสำคัญ ถ้ามีแรงงาน

ต่างด้าว เจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม ได้รับเกินคุ้ม...เกินที่ 

ประชาชนคนธรรมดาจะรับรู้ได้...????????????? เราไม่

ต้องการ ชาติพันธ์ พม่า ผสมไทย....ในอนาคต..เพราะนั่น

คือ การรบในรูปแบบใหม่ ที่ใช้ สมอง.............ของผู้ล่า
อาณานิคม.

30 / 5 / 2012
ข้อมูล ล่าสุด จาก หน่วยทหาร ฉก.ร.๔ 

http://www.4infreg.com/action/index.php?act=1209&Category=5
6 June  2012

พระครูสุนทรจริยคุณ  ถูกปลด ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการตั้งคณะกรรมสอบสวน และที่สำคัญพระครูสุนทรฯ ท่าน ไม่ยอมรับคำสั่ง นั้น เพราะมิชอบด้วยกฎหมาย...............

๙  มิ.ย  ๒๕๕๕   

ดูความเคลื่อนไหว.........เมื่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผนึกกำลัง

ปกป้องชาติ

11 / 6 / 2012

ปิดวัดภาวนานิยมาราม (ป่าเก่า)  
ตาม กฎหมาย....ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐ ๘ หน่วย ร่วมด้วยช่วยกัน  เริ่มตั้งแต่  ทหาร ฉก.ร. ๔ , ตชด. ๓๔๖ , อส. อำเภอแม่สอด , ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง , ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก , ฝ่ายปกครอง ปลัด - นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ฯลฯ 18/6/2012 
เลขาธิการมหาเถรสมาคม กำลังตรวจสอบเรื่อง.....
เพื่อดำเนินการกับ ผู้กระทำผิดกฎหมาย

19/6/2012
  ก่อนเข้าปิดวัดฯ ตม.แม่สอด แจ้งมาว่า มีการขนพม่า ออกไปจากวัดนี้ ๓ คัน รถปิคอัพ...เอาไปซ่อนที่อื่น

 หน่วยราชการ  ๘ หน่วย ......   ปิดวัดภาวนานิยมาราม (ป่าเก่า) ตรวจสอบ ทรัพย์สิน  พบ ของหาย....หลายรายการ  พระเขมา....แจ้งความ แล้ว พ.ต.ท.เกรียงเดช ชัยบรรณ รับเรื่องแล้ว

ดูคลิป พม่าหัวทิ่ม................................................

http://www.youtube.com/watch?v=MHqn4chGYTI


นางโนรา ตั้งยศขจร ลูกสาวนายลาบู  แสดง พฤติกรรม....แบบพม่า...เป็นเยี่ยงอย่างของคนพม่า.....
http://www.youtube.com/watch?v=Kh1TEQ0nAbg

มีหลายคลิป  ในยูทูป ฝากพิจารณา........

จับพม่า ๒ คน อ้างเป็น ยู เอ็น(UN) เพื่อสั่งสอนให้รู้ว่า กลุ่มฯเบาะแส มีอำนาจมากกว่า ผู้ที่ให้ความคุ้มครอง พวกเขา เป็นการทำลาย อำนาจขบวนการมาเฟีย ราชการ ที่เก็บค่าคุ้มครองต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในแผ่นดินไทย......ก่อน เผด็จศึก  ถ้า พวกนี้ยังกระทำผิดกฎหมาย เช่นเดิม 
แจ้งความ นางโนรา ตั้งยศขจร ทำร้ายพระสงฆ์ ไทย (พระเขามา ถูก นางโนรา ถีบบริเวณหน้าท้อง ใกล้ อวัยวะสำคัญ)
คนนี้ชื่อ ทู วิน  อ้างเป็น UN ถูกจับกุมแล้วคนนี้ นาย ทู วิน คนดูแล พระพม่า พระบ๊ะ ตัน

คนพม่า...อ้างเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ แม่สอด  อันที่จริงคนนี้ คือ กะเหรี่ยง คริสต์ มาจากร่างกุ้ง พม่า ที่ถูกต่อยหัวทิ่ม...ในวันที่ ๑๙ มิ.ย ๒๕๕๕ ไม่รู้อยูในไทยได้อย่างไร..ทุกงานจะเห็นหน้าตลอด

นางโนรา ตั้งยศขจร (ชาวพม่า) ทำร้ายพระสงฆ์ ไทย  ด้วยการเอาเท้าถีบที่หน้าท้อง พระสงฆ์ถูกแจ้งความที่ สภ.แม่สอด แล้ว


นางโนรา ลูกสาวนายลาบู  พม่า จริงๆ ลูกชายก็มาด้วย

ภาพนางโนรา กับ คู่หู ลงมาจากกุฏิ พระ หลังจากทำร้ายพระสงฆ์...ชุดเฉพาะกิจ เบาะแส จำนวนมาก เต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ ล้อมวัด นับร้อย ทุกจุด
นักข่าวช่อง ๗ ก็มา มีข่าว ออกไม๊......??? เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง ใหญ่ขนาดนี้อย่างนี้ จะบอกว่า ไม่มีปัญหาคงยาก........................ทหาร ๒ คัน รถ เข้าพื้นที่ผู้หมวดหนุ่ม ชุดทำเรื่องคุ้มกัน ผอ.เบาะแส ก็มาด้วย


ทหาร ตำรวจ อส. ชรบ. ปิดล้อมวัดภาวนานิยมาราม
 (ป่าเก่า) แม่สอด ตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย


ภาพรถยนต์ทุกคันที่เข้ามา


วัดนี้ มี กะเหรี่ยงพม่าคริสต์ กะเหรี่ยงพม่าอิสลาม ชาวฮินดู (บางกลุ่ม) เข้ามาซ่องสุม สงสัยว่า....เจ้าคณะจังหวัดตาก (วัดท่าไม้แดง) ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร....? มหาเถรสมาคม จะว่าอย่างไร...?  คนเรานิสัยเหมือนกันคบกันได้...จริงไม๊

นั่งสบาย......ๆๆๆ.........

ภาพนายอุทิศ  เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ กะเหรี่ยงพม่า ยึดวัดป่าเก่า


นายอุทิศ ภาพปัจจุบัน ๑๙ มิย.๒๕๕๕แขนหัก......เพราะอะไร...? ไปทำอะไรมา...รึ 

นายอุทิศ ภาพวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
                                                                                              

No-ra


ด้านใน ของส่วนที่ต่อเติมwho is...!  
ซ้าย เจ้าคณะอำเภอ,นายอำเภอ,พระวิเชียรและ พระเขมา
คนอ้วน ท้องแก่ นี่ก็ทุกงาน ไม่ได้เชิญแต่มา....แปลว่าอะไร....?  สงสัยชาวพม่า ไม่รู้ความหมาย
 what is mean.?   I don't call.
กุญแจ ถูกเปลี่ยน โดย แกนนำพม่าที่ยึดวัด

พตท.จีรศักดิ์ สภ.แม่สอด เปิดประตูกุฎีวัดป่าเก่า ตรวจสอบทรัพย์สินสูญหาย จากการถูกยึดวัดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดย แกนนำ พม่า......???


27 june 2012

ผอ.เบาะแส โทร หา นายสมยศ ตั้งยศขจร คนใกล้ชิดนางโนรา ที่หมายเลข 055 54500.. เลขาฯนายสมยศ รับสาย (แจ้งล่วงหน้าว่าบันทึกเทป) บอกว่าคนแม่สอด ไม่รู้ว่า ผอ.เบาะแส มาทำไมในวัดป่าเก่า แม่สอดและมาเอาอะไร   สงสัยจริงๆ ไม่รู้ใช้สมองส่วนไหนคิด....ผอ.เบาะแส  มาปราบ ขบวนการ ก่อการร้าย กะเหรี่ยง พม่า แม่สอด เพื่อให้ คนไทย อยู่ดี-กินดี และ ปลอดภัย......
สุดท้าย ผอ.เบาะแส ได้ แจ้งว่า จะมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง กับ ทุกคนที่ส่งเสริม หรือสนับสนุน หรือ ขัดขวาง การ ปิดวัดภานานิยมาราม(ป่าเก่า) แม่สอด เพื่อจัดการกับกลุ่มฯขบวนการก่อการร้าย กะเหรี่ยง พม่า........

โฉมหน้า...แกนนำกะเหรี่ยง พม่า...แม่สอด สังเกตุ จะเห็นหน้า พวกนี้ ทุกงาน .......
คนนี้ ปาซิก้าใส่ ผอ.เบาะแส แต่ไม่ถูก.....

นายทูวิน(อ้างเป็น ยู เอ็น) ถูกจับแล้ว

ฝรั่งคนนี้มาทุกงานทั้งๆที่ไม่ได้เชิญ

คู่หูนางโนรา...เสียงดีมาก
นายจำปี ชาวพม่า

 คนใส่เสื้อกั๊กทหารคนนี้อ้างเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ แม่สอด อันที่จริงคนนี้ คือ กะเหรี่ยง คริสต์ มาจากร่างกุ้ง ประเทศพม่า ....ที่ถูกต่อยหัวทิ่ม...ในวันที่ ๑๙ มิ.ย ๒๕๕๕ ไม่รู้อยู่ในไทยได้อย่างไร..ทุกงานจะเห็นหน้าตลอด.....

คนนี้ชื่อ นายทูวิน ถูกจับแล้ววันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในวัดป่าเก่า แม่สอด

ต่อไป จะนำภาพ ปี ๒๕๔๗ ของแก็งค์นี้ มาให้ชม...........ว่าเป็นแก็งค์ เดียวกัน.....

และ ทำไม..เจ้าหน้าที่ในพื้นที่...จึงทำงานยาก....เพราะ อดีต มีเจ้าหน้าที่ของรัฐในรุ่นก่อนๆ ทำอะไรไว้  ต่างกับทาง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ตรงไหน...?....รอติดตาม (แต่เราขอชมเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยในปัจจุบัน...ใช้ได้ครับร่วมมือ...ดีมาก)

วัดภาวนานิยมาราม(ป่าเก่า) วัดนี้ มี กะเหรี่ยงพม่าคริสต์ 

กะเหรี่ยงพม่าอิสลาม ชาวฮินดู (บางกลุ่ม) เข้ามาซ่องสุม 

สงสัยว่า....เจ้าคณะจังหวัดตาก(วัดท่าไม้แดง) ปล่อยให้

เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร....? 

มหาเถรสมาคม จะว่าอย่างไร...?31 /8/2012  

            มีพระผู้ใหญ่ บางรูป  ไปเกลี้ยกล่อม  พระเขมาฯ  ให้  ยอม

ถอนเรื่อง ที่นางโนรา  ถีบ เมื่อวัน ก่อน ที่มีการปิดวัดป่าเก่าฯ ไม่รู้

ท่าน ใช้  อะไรคิด  ทำได้ไง  พม่า รังแก ทำร้าย พระสงฆ์  ไทย  จะ

จบง่ายๆ อย่างนั้นหรือ  นี่คือเรื่องที่ ผอ.เบาะแส ดำเนินการให้ สำนัก

พุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการ หญิงพม่า ทำร้ายพระสงฆ์ไทย  และ  

พระรูปนั้น ทำอย่างนั้นหมายความว่าอะไร........


2/9/2012

           หลวงพ่อเขมา......เข้าพบพนักงานสอบสวน..สภ.แม่สอด 

..ดำเนินคดี กับนางโนรา....ถึงที่สุด.....หลังจากมีพระผู้ใหญ่ ไป

ขอร้องให้ถอน คดี.........ผลออกมาตรงกันข้าม......??????


ขณะที่นางโนรา ถีบ หลวงพ่อเขมา...พตท.จีรศักดิ์  สภ.แม่สอด
 (ในภาพ)  เห็นเหตุการณ์ตลอด


คณะที่ไป....กับ พระผู้ใหญ่....ที่ไป เกลี่ยกล่อม ให้พระเขมาฯ.....ถอนแจ้งความดำเนินคดี...กรณี นางโนราชาวพม่า ถีบพระสงฆ์ไทย...คิดได้ไง   ลักษณะนี้  บุคคลภายนอกที่เห็นจะคิดว่า....เป็นการร่วม กัน ทำลายพระศาสนา......ทำไมไม่คิดปกป้องบ้าง........???  เกิดเป็นไทย...........ทำไมเป็นเช่นนี้


            ถ้า ผู้ต้องหาไม่มารายงานตัว.....หมายจับออกได้แน่นอน 

และ การรื้อฟื้นคดีเก่าๆ (ถ้ามี) จะถูกดำเนินการ คงต้อง ตรวจสอบ 

การออกวีซ่า เข้าเมือง ของนางโนรา ตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา


            4/9/2012            

            วันนี้มีการประชุม คณะสงฆ์ ทั้งหมดในจังหวัดตาก..ณ วัด 

ท่าไม้แดง ของครูบาสาย .....โดยมีเจ้าคณะภาค ๕ เจ้าคณะอำเภอ 

เจ้าคณะตำบล  และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก โดยนาย

สมศักดิ์ สะมะโณ .......และ กรณี นางโนรา ชาวพม่า ถีบ พระสงฆ์

ไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กค. ๒๕๕๕  จะถูกนำมา จัดการด้วยหรือไม่...??? 


ล่าสุด...มีพ่อค้า พลอย แม่สอด บางคน ที่เป็น เสบียงให้ แก๊งค์ อั่งยี่ พม่า .....ป่วยหนัก......และ  หญิงพม่า บาง คน หลบ เข้า กรุงเทพฯ..........แต่คงหนีไม่พ้น........มือ กลุ่มฯเบาะแส 

 ผลจากที่ ผอ.เบาะแส  ทำหนังสือ ถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้ ดำเนินการตามกฎหมาย กับ นางโนรา  หญิง ชาวพม่า กรณี ใช้ เท้าถีบ พระเขมา  พระสงฆ์ ไทย ที่ตรงหน้าท้อง ในวันปิดวัดฯ เมื่อเร็วๆนี้........อันเป็นการ ดูหมิ่นพระศาสนา และ ทำร้าย พระสงฆ์.......   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำงานเร็วมาก   สั่งการตรง.......แต่เหนื่อยกันหลายฝ่าย......เพื่อปกป้องพระศาสนา....(สมควร)
และอีก ผลงานคือ  ผอ.เบาะแส  จี้  อธิบดีกรมป่าไม้ ดำเนินคดีกับ พระสงฆ์ที่ นำไม้ เถื่อน มาทำ.....อะไร ๆ ที่ต่อต้านกฎหมาย......เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคม


21/9/2012

                ขบวนการ ยุติธรรม สั่งฟ้อง  พระ บ๊ะ ตัน  แล้ว  กรณี ผอ.เบาะแส แจ้งจับ.....?

                ส่วนผู้หญิง  ให้ตรวจสอบ.....ที่ สภ.แม่สอด จ.ตาก

                 วันนี้  เจ้าหน้าที่ กรมคุ้มครองสิทธิ  กระทรวงยุติธรรม คุณชนะชัยฯ   กรณี  คุ้มครองพยานในคดีอาญา โทรหา  ผอ.เบาะแส  แจ้งเรื่อง ความคืบหน้า........ขอบคุณจริงๆ  ทำงาน ดีมากๆ ครับ  ขอชมเชย.

3/11/2012
               พระครูวิเชียร......วัดหนองบัวคูณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก  ที่มาทุกงาน ในฝ่ายพม่า เมื่อผอ.เบาะแส ลงพื้นที่ ปราบ อั่งยี่ กะเหรี่ยงพม่าแม่สอด  เส้นเลือดสมองแตก ล้ม ............

พระรูปที่นั่งบนเก้าอี้

               พระครูวิเชียร (พระราชวีรกร) อดีต เจ้าคณะจังหวัดตาก ล้ม เมื่อ ๓ พ.ย. ๒๕๕๕ ช่วงบ่าย หลังจากมีการ ประกาศ แต่งตั้ง เจ้าคณะตำบลแม่สอด ถูกนำส่ง เข้า โรงพยาบาล ในห้อง ไอ ซี ยู ..............??? จะเกี่่ยวข้องกับการ ปราบ ก่อการร้าย กะเหรี่ยง พม่า ของ ผอ.เบาะแส หรือ ไม่..? ไม่ทราบได้...เพราะ วัด ป่า เก่า มีปัญหามานาน นับ ๑๐ ปี พระรูปนี้ ก็เข้ามา ในฝ่าย พม่า ในระหว่าง การปราบ.....เสมอ...? และที่สำคัญ เรื่อง ที่ ผอ.เบาะแส รื้อ ให้ สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจสอบ การให้ที่ดิน โรงแรมพรเทพ แม่สอด สร้างสถานบริการในพื้นที่ดิน ธรณีสงฆ์ ทำได้ไง.....? ในสมัยนั้น..? ซึ่งมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้อนุญาต...??? ต้องติดตาม การทำหน้าที่ ปกป้องพระศาสนา ของ กลุ่มฯเบาะแส ต่อไป พี่น้องคนไทยที่รัก.

25/12/2012

     ผอ.เบาะแส  ดำเนินการ แจ้งความดำเนินคดี กับสื่อ...บางค่าย ที่ลงข่าว เท็จ ใส่ความ หาว่า กลุ่ม ฯ เบาะแส  เข้าไปรื้อวัดฮินดู  เมื่อ วันที่ 5 มกราคม  2555  ทั้งๆ ที่ ไม่เป็นความจริง  ขณะนี้ เรื่องอยู่ที่ อัยการจังหวัดตาก.........โปรดติดตามต่อไปว่า   คดีจะเป็นเช่นไร....ผู้กระทำผิด จะได้รับโทษ ตามกฎหมาย....เท่าใด...?   


5/1/2013
      
      พม่า กะเหรี่ยง แม่สอด  เตรียมตัว.......ฉาก ต่อไป  

13/4/2013

แกนนำ อั้งยี่ พม่า แม่สอด  ตายไปหนึ่ง.......

โปรดรอฉากต่อไป...เรื่องนี้ ยังไม่จบ...เหมือนที่แกนนำ หญิงพม่า อั้งยี่แม่สอด...ประกาศไปทั่ว.......ว่าจบแล้ว  มีข้าราชการ เคลียร์ให้...ตลกมาก.....พวกพม่า เข้ามาอาศัยประเทศไทย..ค้ามนุษย์...กระทำผิดกฎหมาย....ในหลายๆเรื่อง  แต่มีข้าราชการ บางคน.....ช่วยให้กระทำผิด...สำเร็จ.......
ส่วน คนไทย  ที่ใส่เสื้อสีเหลือง  
ถูกวัยรุ่น....รุมสกัม....หน้า...ที่พัก..บริเวณ อาณาจักร ของตนเอง......  มีปืนในย่าม ชักไม่ทัน......คน จังหวัดตาก เลื่องลือไปทั่ว..........

นี่...คือการไปเข้าข้าง กะเหรี่ยง พม่า กลุ่ม อั้งยี่แม่สอด......?????   ไม่ได้มีหน้าที่ปราบใคร......  แต่ทำไม พกปืน............????


นายอุทิศ    ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม  2012

นายอุทิศ ถ่ายเดือน มิถุนายน 2012

แตกต่าง อย่างเห็นได้ชัดเจน


7/11/2013


ประชาชนคนไทย ที่ติดตามเรื่องอั้งยี่แม่สอดโปรดทราบ ขณะนี้ 

คดี ที่ ผอ.เบาะแส กล่าวโทษ  พระพม่าหลบหนีเข้าเมือง และ 

อยู่ในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ชื่อพระบ๊ะตาน หรือ เม็งดอ 

หรือ ฉายามินโท ที่อ้างว่า เป็น .......วัดภาวนานิยมาราม

 (วัดป่าเก่า) แม่สอด อัยการจังหวัดแม่สอด ได้ส่งขออนุมัติฟ้องไปที่

อัยการสูงสุดแล้ว เมื่อเร็วๆนี้ 

คดีอาญาจาก สภ.แม่สอด จ.ตาก เลขที่ 1817/2554 

หนังสือส่ง ตช.0021.46/715
5/2/2014และแล้ว....ทุกคน ติดกับดัก  คอนโดมีเนียม  

ที่ ผอ.เบาะแส วางไว้  เมื่อปี พ.ศ. 2555คนเดียวกันหรือไม่....? พระบ๊ะตาน หรือ เม็งดอ มหินโท พระพม่า อาศัยอยู่วัดภาวนานิยมาราม 

(ป่าเก่า)   แม่สอด จ.ตาก ทุกหน่วยตรวจสอบด่วน....? รูปแรก แจ้งอายุ 65 ปี รูปที่ 2 

แจ้งอายุ 69 ปี......แต่พ่อ ชื่อเดียวกัน ข้อมูลอื่นคล้ายคลึงกันมากเหตุการณ์ ต่อเนื่อง จากวันที่  5 มกราคม  25553  june   2015  

ตัดสินแล้วคดีอาญาหมายเลขดำที่    ๙๘๓/๕๗   ศาลจังหวัดแม่สอด     พระบ๊ะตัน หรือ

เม็งดอ       ...........................ในที่สุดรับสารภาพ.......???
Pls. Wait...................