Translate แปลภาษา

Tuesday, January 24, 2012

ผอ.เบาะแส....สวนมวย...นักข่าว ท้องถิ่น....???

ผอ.เบาะแส  สวนมวย นักข่าวท้องถิ่น...?
          เนื่องจากมีการลงข่าวใน นสพ.ท้องถิ่น หลายฉบับ ว่า...  ผอ.เบาะแส คือ  เบาะกระสือ.........นี่คือต้นเหตุของ
การตัดท่อน้ำเลี้ยง...ของนักข่าวท้องถิ่น....จังหวัดอื่น ๆ   
โปรด...รอคิว...???


กิจการค้าใดๆ  
ที่ลงโฆษณา กับ สื่อท้องถิ่น...ที่ลงข่าว เท็จ 
ใส่ความ ผอ.เบาะแส  หรือสื่อใน กลุ่มฯองค์กร เบาะแส  เราจะดำเนินการกับท่าน ทุกข้อหาความผิด เช่น การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาาษีเงินได้ฯ ไม่ครบถ้วน (ถ้าจ้าง สนง.บัญชีทำให้ ส่วนใหญ่มีแน่ๆ) , ใบอนุญาต ต่างๆ , มีคนต่างด้าว ทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ทำงานผิดประเภท , ให้ที่พักพิงคนต่างด้าว(ห้องเช่า-อาพาร์ทเมนท์) , รุกล้ำที่  กรมเจ้าท่า  กรณี ร้านอาหาร ชาย แม่น้ำ-ชายทะเล , สร้างอาคารผิดแบบ หรือ ขอใช้อาคารผิดประเภท(ห้างสรรพสินค้าที่นำเอาลานจอดรถให้ เช่าทำคาร์แคร์ หรือ ขายของ แผงลอย  เดิมๆ ท่านอาจจะเสียส่วยให้เจ้าหน้าที่....แต่เมื่อ เราดำเนินการ เจ้าหน้าที่จะไม่กล้ารับส่วย ....สุดท้าย ท่านก็....คงต้อง หยุดกิจการโดยปริยาย......
นี่คือ การ จัดการกับ สื่อที่ ลงข่าวเท็จ.....


“สื่อเบาะกระสือ” วาทกรรมสื่อรบสื่อ   

   

   เหตุเกิดเมื่อ   กรกฎาคม 24, ปี 2553


  ศึกษาข้อมูลได้ใน


http://www.sakhononline.com/weekly/?p=4&cpage=1#comment-127

“เสกสรร” แลกหมัด!

  

   ฟังความ ‘อีกด้าน’ ในสงครามสื่อ


  ศึกษาข้อมูลได้ใน


http://www.sakhononline.com/weekly/?p=26

ขอขอบคุณ สาครออนไลน์ ที่่ให้พื้นที่่  ลงเนื้อหาครบถ้วน......

No comments:

Post a Comment