Translate แปลภาษา

Saturday, January 21, 2012

บทสรุป สื่อฯ...นำเรื่องจริงส่วนน้อย ผสมเรื่องเท็จส่วนใหญ่...ลงข่าวใส่ความ ผอ.เบาะแส (นี่คือแผนล่อเสือ..ออกจากถ้ำ ต่อด้วยเชือดไก่....ให้ลิงดู)

หนังสือพิมพ์ ธงธรรม ลงข่าว....หลายฉบับ ในช่วงที่  ผอ.เบาะแส  ลงพื้นที่ ล้างวัดโสธร....โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว  และ ปิดฉากแม่ชีคนดังอยุธยา อ้างเบื้องสูง หาประโยชน์....???  
ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปี พ.ศ.๒๕๕๐

บทสรุป สื่อฯ.....นำเรื่องจริงส่วนน้อย ผสมเรื่องเท็จส่วนใหญ่...ลงข่าวใส่ความ ผอ.เบาะแส 
(นี่คือแผนล่อเสือ..ออกจากถ้ำ ต่อด้วยเชือดไก่....ให้ลิงดู)

นี่คือ บทสรุป...............ยังมีอีกหลายคำพิพากษา....รอชม...???
ผอ.เบาะแส เข้าเป็นโจทก์ร่วม  สืบพยานเอง ซักพยานเอง......

สรุป..ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘

ยกฟ้องเฉพาะพระราชบัญญัติการพิมพ์ แต่ตาม กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘ ต้องรับโทษเหมือนเดิม

No comments:

Post a Comment