Translate แปลภาษา

Thursday, February 9, 2017

ผอ.เบาะแส ปกป้องศาสนา เงินวัดดอกไม้ ยานนาวา จำนวนมหาศาลหายไปไหน ???


วัดดอกไม้   ถนนพระราม 3  ยานนาวา กรุงเทพฯ

เปลี่ยนแปลง เจ้าอาวาสรูปใหม่ เมื่อกลางปี 2559 

โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือแก้ไขปัญหาที่หมักหมม...มานาน.....นับ 10 ปี  

31 มกราคม  2560

               ผอ.เบาะแส ได้รับการร้องทุกข์และได้รับการแต่งตั้งจาก พระครูสมุห์ศักดิ์ เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน ให้เป็นประธานที่ปรึกษาวัดดอกไม้ฯ เพื่อจัดการและสะสางปัญหา ที่หมัก หมมมานานนับ 10 ปี  เช่น ระบบบัญชี ระบบจัดการภายในองค์การ ระบบความปลอดภัย ฯลฯ
7 กพ 60
9 กพ 60

10 กพ.2560


จัดการมารศาสนา......หากินกับวัดฯ

จากนี้ต่อไป หวังว่า คณะกรรมการชุดเดิมส่วนใหญ่....จะได้ร่วมมือกับ ผอ.เบาะแส ตรวจสอบค้นหา.....มารศาสนาที่หากินกับวัดดอกไม้ ยานนาวา กรุงเทพฯ มายาวนาน..........จนกว่าจะหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
14 มีนาคม 60   

เมรุเผาศพ......เสียหาย ใครรับผิดชอบ  ซ่อมหลักล้าน

ค่าซ่อมหรือสร้างเมรุ หลักล้าน เกิดอะไรขึ้น ทำไม  หจก.นั้นจึงไม่......???


24 ตุลาคม  2561

มีลงข่าว ในมติชนออนไลน์        https://www.matichon.co.th/local/news_1191945

พาดพิง  ผอ.เบาะแส ไปในทางเสียหาย.....???   อะไรคือเบื้องหลัง  คนเสื้อขาว ผมขาวคือนายวิโรจน์ เคยอยู่ องค์กรเบาะแส มาก่อนหน้านี้พร้อมภรรยาชื่อบุญมี  ซึ่งเป็นผู้พาพระครูสมุห์ศักดิ์มาร้องทุกข์กับ  ผอ.เบาะแส  แต่สุดท้ายทำไม เรื่องจึงกลับกลายเป็น......??? 


25 ตุลาคม 2561 

ทำไม....พระครูสมุห์ศักดิ์  หลุดจาก การทำหน้าที่ เจ้าอาวาส.......???
ข้อมูลลึกอยู่ที่ ผอ.เบาะแส  เนื่องจากสืบสวนมาแต่ต้นพร้อม ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้กระทำความผิด
ตลอดเวลายาวนานกว่า  1  ปี  ในการสืบสวนเรื่องนี้   

26 ตุลาคม 2561   

- งานของ ผอ.เบาะแส ไปสู่จุดที่เรียกว่า สำเร็จ.......


- เงินที่เก็บได้จาก ....การให้ใช้สถานที่จัดงานศพ  แต่ละวัน ก่อนพระครูสมุห์ศักดิ์ มาเป็นรักษาการเจ้าอาวาส...น่าสนใจกว่า.....??? เงินหาย.......ใครดูแลรักษา แล้วเงินนั้นอยู่ไหน 10 ปี ย้อนหลัง......ผู้มีหน้าที่นำส่งหรือยัง.....ถ้าไม่ส่ง จะเข้าหลัก ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่ โปรดรอชม (ข่าวเชิงสืบสวนของแท้) กรรมการวัดทราบดีหรือไม่...???

โปรดรอติดตามรายละเอียด....???  เร็วๆนี้

No comments:

Post a Comment