Translate แปลภาษา

Sunday, March 10, 2013

ผอ.เบาะแสรับรางวัล คนดีของสังคม พระลักษมีทองคำประจำปี2556

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574973222515473.1073741825.100000084028120&type=1

อีกหนึ่งรางวัลสำหรับคนดีๆ 

วันนี้.......ผอ.เบาะแส ( เสกสรร ประเสริฐ ) เข้า รับ รางวัล คนดี 

ที่ทำประโยชน์ แก่สังคม... 

ชื่อ รางวัล พระลักษมีทองคำ ....... 

ประทาน โดย พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล 

ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  เมื่อ 9 มีนาคม 2556 

No comments:

Post a Comment