Translate แปลภาษา

Sunday, August 19, 2012

เบื้องหลัง..........พระพม่า.....ฮุบ วัดไทย.......?


เบื้องหลัง........พระพม่า.....ฮุบ วัดไทย.......?o              มีประเด็น ก่อนหน้านี้
เมื่อ พระ อู อะ สะ ภะ  มรณภาพ ลงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
มี...........  ได้รวบรวมสมุดบัญชีเงินฝากของท่านเจ้าอาวาส เก็บไว้เอง
เมื่อเจ้าคณะตำบล  ให้เรียบเรียงบัญชีทรัพย์สินวัด ก็มิได้นำมาเปิดเผย
จนกระทั่ง .........ได้พูดถึงเรื่อง  บัญชีเงินของวัด และของส่วนตัวพระ เจ้าคณะตำบลจึงได้ ถาม กับ กรรมการวัด
แล้วก็ได้นัดกันว่า จะไปที่ธนาคาร เพื่อ ทำการ แต่งตั้งผู้ดูแลบัญชีใหม่
เมื่อถึงวัน นัด ก็มิได้มารับพระ ไปธนาคาร แต่กลับโทรบอก
ว่า ผู้จัดการธนาคารบอกว่า ให้ใช้ กรรมการชุดเก่าไปก่อน
นี่เป็นประเด็นแรก  ที่เจ้าคณะตำบล  พบแต่ก็จบลง ด้วยเจ้าคณะอำเภอ ไปแสดงตนว่าเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ธนาคารจึงยอมให้ตั้งคณะกรรมการใหม่
o    จนกระทั่ง เมื่อ 10 ธันวาคม 2554   งาน 100 วันศพพระ อู อะ สะ ภะ
จึงได้ มีการ  แต่งตั้งรักษาการณ์เจ้าอาวาสใหม่ เป็น
พระปลัดพีระพร  ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาส วัดช่างแต้มมาดูแลแทนเจ้าคณะตำบล
ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรง
และเมื่อเดือน มกราคม 2555  ชาวบ้านที่เช่าที่ธรณีสงฆ์วัดทรายมูลพม่า ไม่ยอมนำค่าเช่ารายปีชำระกับ กรรมการวัด แต่จะนำไปชำระ ให้กับรักษาการเจ้าอาวาส  จึงเป็นเหตุให้ กรรมการวัด  บางคนเริ่มไม่พอใจ
แต่รักษาการฯ เมื่อได้รับเงินแล้วก็ ได้ส่งเงินทั้งหมดต่อ ให้คณะกรรมการวัด ไปเก็บรักษาต่อไป


เมื่อเดือน มิถุนายน เป็น การเก็บค่าเช่ารายปีของอาคารพาณิชย์
ได้มี นาย........... ซึ่งเป็น ......... สมัยพระ อู อะ สะ ภะ  ได้นำใบเสร็จรับเงิน มาเก็บค่าเช่า แต่ผู้เช่า ได้สั่งจ่ายเช็คเป็นวัดทรายมูลพม่า นาย......... บอกว่า  "สั่งจ่ายอย่างนี้ แล้วผมจะเบิกได้ไง"
ผู้เช่าจึงบอกว่า  " เป็นเงินวัดแล้วลุงจะเบิก ทำไม "
และผู้เช่าก็รวบรวมเงินไป ชำระ ที่รักษาการฯ
วันต่อมารักษาการฯ  ก็ได้เรียก ให้ กรรมการวัดมานำเงินไปเข้าบัญชีวัด
แต่ .................   ก็ยังกล่าวหา ว่า   “ พระไทย เอาเงินวัดพม่าไป  พระไทย ต้องการกลืนวัดพม่า ” 

เรื่องพม่าประท้วง เป็น เหตุและผลพวง ของผลประโยชน์ ทั้งหลาย จากการ ปลุกปั่น ของ.........ไทยบางคน ที่เคยได้ผลประโยชน์จาก   พระพม่า เรื่องการต่อวีซ่า
เรื่องการเก็บเงินวัด และชาวพม่า ที่พยายาม สยายปีกการค้าเรื่องวีซ่า และ เรื่องบัตรทำงาน ของต่างด้าวเรื่องเดิมๆ ของวัดนี้
ประมาณปี 2551 
ได้มีจดหมายจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด ส่งถึง พระ อู อะ สะ ภะ
เนื้อความมีอยู่ว่า
บัญชีพระ อู ญา นิ กะ และ พระ อู อะ สะ ภะ  ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชีนานแล้ว ให้เจ้าของบัญชี นำสมุดบัญชี มายืนยันตามรายการที่แนบมาด้วย
แต่บัญชีนี้มีปัญหา  เพราะ พระ อู ญา นิ กะ  มรณภาพ
พระรูปนั้น ท่านฯ ก็ได้บอกว่าไม่เป็นไร  จะจัดการเอง และนำสมุดบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมดมาเลือกว่าเป็นเล่มไหน
สมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 
1. ชื่อวัดทรายมูลพม่า
2. ชื่อพระ อู อะ สะ ภะ
3. ชื่อพระ อู อะ สะ ภะ
4. ชื่อพระ อู ญา นิ กะ และพระ อู อะ สะ ภะ (เล่มนี้ที่ต้องไปทำธุรกรรม กับธนาคาร)
5. ชื่อวัดทรายมูลพม่า ธนาคารกรุงไทย
6. ชื่อพระ อู อะ สะ ภะ ธนาคารไทยพาณิชย์
หลังจากนั้นประมาณ สองสัปดาห์  พระ อู อะ สะ ภะ   ได้เรียก พยาน  มาฟังไว้
สมุดเล่มนี้   ไม่ใช่เงินเรา   ไม่ใช่เงินวัดทรายมูลพม่า  แต่เป็นเงินของวัดหนองคำ  ฝากไว้  เราต้องคืนเขาเมื่อเขามาทวงคืนเราใช้ไม่ได้ วัดก็ใช้ไม่ได้

ประมาณปลายปี 2553 ได้มีเหตุการณ์ปลวก  กัดกินเงิน ในหีบที่พระ อู อะ สะ ภะ เก็บรักษาไว้ จำนวนไม่ปรากฎแน่ชัด และได้มี.................วัดนำเงินไปทำการแลกกลับคืนมา ต้นปี 2554 จากนั้น นาย....... และ นาง....... ก็บอกกับพระ อู อะ สะ ภะ   ว่าจะนำเงินไปเก็บธนาคารให้
ไม่ทราบจำนวนแน่ชัดและธนาคารที่นำไปเก็บรักษา
หลังจากนั้น พระ อู อะ สะ ภะ  ก็เริ่ม  อาพาธ  และ  มรณภาพ  ในที่สุด
ประมาณเดือน กันยายน 2554  เจ้าคณะตำบลได้มา ปฏิบัติหน้าที่  รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรายมูลพม่า  และเริ่มมีการตรวจนับทำการบันทึกทรัพย์สินและได้ทราบจากคณะกรรมการว่า มีบัญชีอยู่ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแพ คณะกรรมการได้นัดหมายว่า จะไปรับรักษาการเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสวัดฟ่อนสร้อย ไปธนาคารเพื่อ จะได้ตั้งคณะกรรมการดูแลบัญชี ธนาคาร
แต่เมื่อถึงเวลานัดหมาย ก็มิได้มารับพระทั้งสองรูป แต่ได้โทรศัพท์มาบอกว่า
ท่านไม่ต้องมาแล้ว  เพราะผู้จัดการธนาคาร  ได้บอกให้ใช้คณะกรรมการชุดเก่า
จึงเป็นเหตุให้รักษาการฯ เจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสวัดฟ่อนสร้อย เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยตัวเอง เพื่อแสดงตนว่า เป็นรักษาการฯ เจ้าอาวาส และต้องการจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ และได้ขอตรวจสอบว่าบัญชีของวัดทรายมูล และบัญชีของพระ อู อะ สะ ภะ  มีทั้งหมด กี่บัญชี (จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ)

o    จากนั้นจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญธรรม นายสุวรรณ นางสุรทิน เจ้าอาวาสวัดฟ่อนสร้อย เจ้าอาวาสวัดพันแหวน เป็นผู้ดูแลบัญชี ร่วมกัน
จากคำสั่งของรักษาการฯ ฉบับนี้ ทำให้ชาวพม่าไม่พอใจ กล่าวหาว่า 
“ พระไทย มาเอาเงินของวัดพม่าไปแล้ว ”  

นี่จึงเป็นเหตุ.....เริ่มของความไม่พอใจ


o    ต่อไปนี้คือข้อมูลที่ท่านต้องใช้วิจารณญาณ  ในการรับสาร......ว่าจริงหรือไม่.....?

No comments:

Post a Comment