Translate แปลภาษา

Monday, April 9, 2012

ช่วยชาวบ้าน จ.อุบลฯ สค.๑ ที่อื่นบินมาทับออกโฉนดบนที่ดิน...???


        ผอ.เบาะแส   ลงพื้นที่ ช่วย ชาวบ้าน อำเภอสว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี 
        คนที่นับถือและใว้ใจ   เอาที่่ดินไปโดยใช้ สค.๑ บินข้ามห้วยมาประมาณ ๘ กิโลเมตร ออกโฉนดทับที่ดินของชาวบ้าน........?????
        ขณะนี้ ผอ.เบาะแส      ได้ รื้อเรื่องนี้ขึ้นมา....ใหม่ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกรมที่ดิน ตรวจสอบ......ผลออกมาประการใด......จริงหรือไม่....โปรด   ติดตาม....?????
เรื่องนี้ ...ผ่าน ขบวนการของ  ปปป.ตร. , ปปช. .....แต่ทุกอย่่างที่เกิดขึ้น...ล้วนไม่ชัดเจน  มีหนังสือสรุปชี้ชัดว่า สค.๑  เป็นคนละแปลง  แต่คดีขาดอายุความ  เอาผิดข้าราชการ บางคนไม่ได้  แต่ความจริงก็คือความจริง  โฉนดที่ดินที่เป็นเอกสาร นั้น ต้องเป็นที่ดินแปลงอื่น ...มิใช่แปลงนี้.....ผู้ถือโฉนดต้องไปตามหาเองว่าที่ดินจริงๆ ของตนอยู่ตรงไหน...และคืนที่ดิน (ผืนดิน) แปลงนี้ให้ชาวบ้านไป

Pls.wait..................

No comments:

Post a Comment