Translate แปลภาษา

Thursday, February 9, 2017

ผอ.เบาะแส ปกป้องศาสนา เงินวัดดอกไม้ ยานนาวา จำนวนมหาศาลหายไปไหน ???


วัดดอกไม้   ถนนพระราม 3  ยานนาวา กรุงเทพฯ

เปลี่ยนแปลง เจ้าอาวาสรูปใหม่ เมื่อกลางปี 2559 

โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือแก้ไขปัญหาที่หมักหมม...มานาน.....นับ 10 ปี  

31 มกราคม  2560

               ผอ.เบาะแส ได้รับการร้องทุกข์และได้รับการแต่งตั้งจาก พระครูสมุห์ศักดิ์ เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน ให้เป็นประธานที่ปรึกษาวัดดอกไม้ฯ เพื่อจัดการและสะสางปัญหา ที่หมัก หมมมานานนับ 10 ปี  เช่น ระบบบัญชี ระบบจัดการภายในองค์การ ระบบความปลอดภัย ฯลฯ
7 กพ 60
9 กพ 60

10 กพ.2560


จัดการมารศาสนา......หากินกับวัดฯ

จากนี้ต่อไป หวังว่า คณะกรรมการชุดเดิมส่วนใหญ่....จะได้ร่วมมือกับ ผอ.เบาะแส ตรวจสอบค้นหา.....มารศาสนาที่หากินกับวัดดอกไม้ ยานนาวา กรุงเทพฯ มายาวนาน..........จนกว่าจะหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
14 มีนาคม 60   

เมรุเผาศพ......เสียหาย ใครรับผิดชอบ  ซ่อมหลักล้าน
โปรดรอติดตามรายละเอียด....???  เร็วๆนี้

No comments:

Post a Comment