Translate แปลภาษา

Monday, April 9, 2012

ลงพื้นที่ ปรองดอง ชาวบ้านหน่วยงานรัฐ จ.ตาก และ เอาที่ดินจากผู้รุกที่ดินคืน...ให้วัดพระนารายณ์ ฯ

วัดดอยข่อยเขาแก้ว (ร้าง)
 และ วัดพระนารายณ์ (ร้าง)  จ.ตาก ในความดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดตาก

พร้อม เอาที่ดิน จากผู้รุกที่ดินของวัดพระนารายณ์(ร้าง) คืน.........งานนี้ ผอ.เบาะแส ลุยเอง......นักข่าวท้องถิ่นสะเทือน........???

ชาวบ้านผู้ร้องทุกข์ ต่อ ผอ.เบาะแส กรณีพระวัดพระนารายณ์ เปิดเครื่องเสียงดัง และ ถมดินสูงติดบ้านเรือนประชาชน..... ??? เกรงจะเกิดอันตราย...?  

ซ้ายมือ ผู้ร้องทุกข์ (ผู้อยู่อาศัยด้านล่าง)    ตรงกลาง นายสมศักดิ์ สะมะโน นักวิชาการชำนาญการ สำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก   ขวามือ ผอ.เบาะแส รับเรื่องร้องทุกข์


ร้อง ผอ.เบาะแส  
ให้ ปลด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒  ต.วังปะจบ อ.เมือง จ.ตาก


ต่อ  ปรองดอง    
ชาวบ้าน, พระ ,เจ้าหน้าที่รัฐ จ.ตาก  
สมศักดิ์ สะมะโน นักวิชาการชำนาญการ สนพ.จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ท้อ จ.ตาก


พระเปี๊ยกตำรวจพระ ก็มา ร่วม

ชาวบ้านอยู่ข้างวัดพระนารายณ์ (ร้าง)

ผู้ร้องทุกข์ พร้อมบุตรชาย


ผู้อาศัยด้านล่างศาลหลักเมืองสี่มหาราช จ.ตาก
ผอ.เบาะแส ให้ อบต.นำตู้บริจาคออก 


อบต. เข้ามาแก้ปัญหาด้วยผู้สื่อข่าว มติชน จ.ตาก


งานนี้ดังทั่วโลก...เอาที่ดินวัดพระนารายณ์คืน....

ผู้ใหญ่สมบูรณ์ หมู่ ๑

อบต.

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒
ปรองดองhttp://www.youtube.com/watch?v=dGXabeSules     (บางส่วน)

ประชุม ปรองดอง...........................และเอาที่ดินคืนให้วัดพระนารายณ์ (ร้าง) ครบตามเดิม ๕๐ ไร่
http://www.youtube.com/watch?v=H_HAaCw19Y0&feature

=relmfu

๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.เบาะแส จัดปรองดอง เรื่องที่ดิน


ชาวบ้าน - พระ - รัฐ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก วัดพระนารายณ์ 


ศาลหลักเมืองสี่มหาราช โดยมี  ผู้ใหญ่ นเรศ หมู่ ๒ ผู้ใหญ่สมบูรณ์ 


หมู่ ๑ ,นักวิชาการผู้ชำ­นาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจ.ตาก


(สมศั­กดิ์ สะมะโน),พระอาจารย์สมชาย และชาวบ้าน ต.แม่ท้อ 


อ.เมือง จ.ตาก ชื่นมื่น......................­??????
http://www.youtube.com/watch?v=KjaJ2EAq-GI&feature=share
Pls.wait
No comments:

Post a Comment