Translate แปลภาษา

Saturday, September 7, 2013

ถึงเวลา สังคายนา วงการ...... สื่อมวลชน


เรียนต้นสังกัด ของ นักข่าว หรือ สื่อมวลชน ........ บางสังกัด จาก TV. หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ สื่อออนไลน์ จากส่วนกลาง ซึ่งใช้นักข่าวท้องถิ่นส่งข่าวให้หรือเป็นตัวแทนประจำจังหวัดนั้น ๆ ที่อยู่ใน จังหวัด หรือ ในเมืองใหญ่ ๆ ที่มี สถานบริการ(หญิงต่างด้าวค้าประเวณี) โรงงานที่มีน้ำเสีย , ควันพิษ หรือ มีแรงงานเุถื่อน แรงงานต่างด้าว มีบ่อนการพนัน มีสถานเริงรมย์ มีร้านอาหารรุกล้ำลำน้ำเขตดูแลของกรมเจ้าท่า มีรีสอร์ท หรือ ที่พัก รุกที่ดินป่าสงวน ฯ ......

โดยนักข่าว ผู้นั้น บางคน บางสังกัด รับส่วย เป็น รายเดือน หรือ ราย ครั้ง .... โดยบางครั้ง อาจร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ......ร่วมกับเก็บส่วย ..... รายเดือน ร่วมกัน จัด ฮั้วประมูลงานราชการ ทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. บางแห่ง ....

เรา ขอให้ ท่าน ตรวจสอบและเมื่อพบ ว่า นักข่าวในสังกัดท่าน กระทำการดังกล่าว.... ขอให้ท่าน ดำเนินการ
ก่อนที่.....จะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาด จาก กลุ่มฯเบาะแส เพราะ บ้านเมืองจะเจริญได้นั้น ย่อมต้องมีบทบาทที่ดี จากนักข่าวในแต่ละสังกัด และจะต้องไม่มีการรับผลประโยชน์ แบบตามน้ำ หรือ แบบตามใจ ของ นักข่าวที่ท่าน แต่งตั้ง ไว้ประจำ ส่วน ต่างๆ ........

ณ บัดนี้ ถึงเวลา สังคายนา นักข่าว หรือ สื่อมวลชนทั่วประเทศ/. (หมายเหตุ สื่อมวลชน ที่ทำหน้าที่แบบมีคุณภาพของ Watch Dogs ขอให้ท่านสู้ต่อไป อีกไม่นานสังคมสื่อมวลชนจะต้องสะอาด และปราศจาก เหลือบ.....ที่อาศัย อาชีพ หากิน อย่างทุกวันนี้ )