Translate แปลภาษา

Monday, May 29, 2017

รางวัลแห่งการสร้างความดีของ ผอ.เบาะแส
- ได้รับ แหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 20 พฤษภาคม 2546

  
- ได้รับ เข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 18 ธันวาคม 2546

  
- ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2547

  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีศักดิ์และสิทธิในการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554

- สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 จากสถาบันพระปกเกล้า  (งบแผ่นดิน)  เมื่อ 7 ธันวาคม 2559
Thursday, February 9, 2017

ผอ.เบาะแส ปกป้องศาสนา เงินวัดดอกไม้ ยานนาวา จำนวนมหาศาลหายไปไหน ???


วัดดอกไม้   ถนนพระราม 3  ยานนาวา กรุงเทพฯ

เปลี่ยนแปลง เจ้าอาวาสรูปใหม่ เมื่อกลางปี 2559 

โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือแก้ไขปัญหาที่หมักหมม...มานาน.....นับ 10 ปี  

31 มกราคม  2560

               ผอ.เบาะแส ได้รับการร้องทุกข์และได้รับการแต่งตั้งจาก พระครูสมุห์ศักดิ์ เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน ให้เป็นประธานที่ปรึกษาวัดดอกไม้ฯ เพื่อจัดการและสะสางปัญหา ที่หมัก หมมมานานนับ 10 ปี  เช่น ระบบบัญชี ระบบจัดการภายในองค์การ ระบบความปลอดภัย ฯลฯ
7 กพ 60
9 กพ 60

10 กพ.2560


จัดการมารศาสนา......หากินกับวัดฯ

จากนี้ต่อไป หวังว่า คณะกรรมการชุดเดิมส่วนใหญ่....จะได้ร่วมมือกับ ผอ.เบาะแส ตรวจสอบค้นหา.....มารศาสนาที่หากินกับวัดดอกไม้ ยานนาวา กรุงเทพฯ มายาวนาน..........จนกว่าจะหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
14 มีนาคม 60   

เมรุเผาศพ......เสียหาย ใครรับผิดชอบ  ซ่อมหลักล้าน
โปรดรอติดตามรายละเอียด....???  เร็วๆนี้