Translate แปลภาษา

Tuesday, October 18, 2016

ผู้รับเหมาร้องทุกข์ งานน้ำ...ทำพิษ

มีผู้ร้องทุกข์ ถึง ผอ.เบาะแส เกี่ยวกับการ รับเหมางาน น้ำ....ในพื้นที่ อ................ จ.ฉะเชิงเทรา บ้านเกิด ผอ.เบาะแส 
งานนี้ ผอ.เบาะแส เตือนผู้เกี่ยวข้องแล้ว..... ไม่ฟัง แถมด้วยการท้าทาย ใช้วาจา ไม่สุภาพแบบผู้ดี ในคราบผู้ร้าย....จัดให้ เต็มๆ 
(อ้างว่าอัดเทปแล้ว......นี่หรือสมองข้าราชการ สิ่งที่ผิดกฎหมายยังกระทำ แล้วเรื่องใหญ่ ๆจะไม่กล้าทำรึ......??? ประจานตัวเองจริง ๆ)
โปรดรอติดตาม


ขบวนการฮั้วประมูล มีดังนี้
1.เมื่อเห็นว่ามีผู้มาซื้อซองประกวดราคาก็จะส่งผู้มีอิทธิพลไปข่มขู่ให้รับเงินและงดการยื่นซองประกวดราคา
2.รวมตัวกัน ยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างในราคาต่ำกว่าราคามาตรฐานที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนดไว้ (บางงานฮั้วกันในราคาสูง)
3.กำหนดสเปคให้เป็นไปตามที่ บริษัท พรรคพวกของตนเองมี
4.เมื่อผู้ประมูลในราคาต่ำได้ ก็จัดทำใบกำหนดราคาต้นทุนที่ทำขึ้นใหม่ด้วยการลดสเปควัสดุ แล้วนำไปหลอกจ้างผู้รับเหมาช่วงที่รองานอยู่
5.เมื่อมีการตรวจรับงานก็ดำเนินการให้พรรคพวกของขบวนการลงชื่อรับรองงานนั้นๆ
6.อาจมีการกลั่นแกล้งให้ผู้รับเหมาช่วงบางรายที่ทำงานมากกว่าเนื้องานที่ได้เบิกเงินไปแล้ว ต้องทิ้งงาน และให้ผู้รับเหมาช่วงรายใหม่เข้าทำงานต่อในส่วนที่เหลือ จึงเหลือส่วนต่างที่ผู้ประมูลได้ จะได้รับส่วนต่างนี้
7.ผู้รับส่วนแบ่งมีทั้งผู้รับเหมาและข้าราชการประจำและการเมืองบางกลุ่มบางคน
***** ผู้ประมูลได้ นำงานที่ประมูลได้ จ้างผู้รับเหมาช่วง ทั้งๆที่ ระเบียบห้ามจ้างผู้รับเหมาช่วง......*****

***** มีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง มีข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่เข้าไปเกี่ยว...


ด้วยหรือไม่อย่างไร ??? ****No comments:

Post a Comment