Translate แปลภาษา

Wednesday, March 21, 2012

หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกองค์การกลุ่มฯเบาะแส

" องค์การ เบาะแส  ไม่มีระบบอุปถัมภ์ "
ถ้าเป็นเรื่องงาน    " ต้องไม่มีพี่ไม่มีน้อง...ไม่มีการละเว้น"
แต่ถ้าสำนึกผิดได้...เรามีทางให้ท่านเดิน....

หลักเกณฑ์การสมัครเป็นทีมงาน กลุ่มฯเบาะแส๑. เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิก
      ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ๑ ชุด รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ ใบ
๒. การเป็น “ ผู้สื่อข่าว ”
      จะต้องผ่านการเป็น  “ ผู้แจ้งข่าว ”  อย่างน้อย ๑ ปี
      และการเป็น “ ทีมเฉพาะกิจ ”   หรือ  "สื่อมวลชนเชิงสืบสวน"   ต้องผ่านการเป็น ผู้สื่อข่าว
      อย่างน้อย  ๒ ปี
๓. ผู้แจ้งข่าว 
      ควรรับหนังสือพิมพ์เบาะแส เพื่อเผยแพร่ อย่างน้อยครั้งละ ๒๕ เล่มสำหรับกรณีลงพื้นที่  
      และ ๕๐  เล่มกรณีไม่ลงพื้นที่ (ปีละอย่างน้อย ๔ ครั้ง)
๔. ผู้สื่อข่าว (เฉพาะลงพื้นที่เท่านั้น)
      ควรรับหนังสือพิมพ์เบาะแส เพื่อเผยแพร่ อย่างน้อยครั้งละ  ๒๕  เล่ม (อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง)
๕. การต่อบัตรสมาชิก
     ทุกชนิดในแต่ละครั้งจะต้องมีผลงาน เช่น
                - การลงพื้นที่ปราบผู้กระทำผิดกฎหมาย
                - ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม , การทำข่าว , การนำสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย
                   หรือ การรับหนังสือพิมพ์เบาะแส เพื่อเผยแพร่ ในแต่ละงวด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนบ
                   เป็นหลักฐานการต่ออายุสมาชิก
๖. การตั้งศูนย์ " เบาะแส " ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก ผอ.เบาะแส           เท่านั้น
๗. การเป็นสมาชิกในส่วนของ "มูลนิธิเบาะแส" นั้นให้ถือตามข้อบังคับของ มูลนิธิเบาะแส เป็นหลัก
    
( หมายเหตุ )   ผู้ที่ต้องการบัตรประจำตัว   

                      ให้ติดต่อโดยตรงที่     081 404 2002


สำนักงานกลุ่มฯ เบาะแส  
199/73 หมู่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร./แฟกซ์  02 199 7227      โทร.   081-404-2002หมายเหตุ   

หนึ่งตำบล มีผู้สื่อข่าวได้ ๓ คน คือ ๑.หัวหน้าศูนย์

๒.รองหัวหน้าศูนย์ 

๓.เลขาฯศูนย์  ส่วน....ผู้แจ้งข่าวมีได้ไม่จำกัดจำนวน   


แต่ทุกคนที่เป็นสมาชิกจะ....ต้องมีอาชีพและมีรายได้ประจำ
ใบสมัครและแบบฟอร์มสำหรับให้ชาวบ้านร้องทุกข์ 

ท่าน....สามารถดาวน์โหลดใช้ได้.....

ตัวอย่าง ป้ายศูนย์  แต่ละ.....ตำบล

               โลโก้เบาะแส     ศูนย์ วังตะเคียน  ฉะเชิงเทรา    โลโก้เบาะแส


๑. ตัวเลขต้องเป็น   เลขไทย


๒. ตรงกลางระหว่างเครื่องหมาย  เบาะแส  ใช้คำว่า 


     "ศูนย์   (ใส่ชื่อตำบล)    (ใส่ชื่อจังหวัด)    "


                      


๓. ชื่อ  หัวหน้าศูนย์ และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของหัวหน้า


     ศูนย์ข่าวนั้นๆ


     ให้ แก้ไข         โทร ๐๒ ๖๘๒ ๐๐๒๒

             เป็น ดังนี้     โทร./แฟกซ์   ๐๒ ๑๙๙ ๗๒๒๗ 


๔. ขนาด  กว้าง  ๑.๒  เมตร ยาว ๒.๔ เมตร  หรือ  


     กว้้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร   ราคาทั่วไป ประมาณ


     ตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท

๕. ควรทำตามรูปภาพแบบที่ให้และแก้ไขตามข้อ ๑. - ข้อ ๔.

นี่คือ ป้ายศูนย์ ที่ถูกต้อง
คำด้วง คือ ตำบล.......อุดรธานี คือ จังหวัด

ตัวอย่าง  รถยนต์    ประจำศูนย์ 

               ศูนย์ละ  ๑  คัน  เท่านั้น
( ติดหมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าของรถยนต์ ตรงบังโคลนท้ายทั้ั้ง ๒ ด้าน 
เครื่องหมาย เบาะแส ให้ใช้ รูปแบบ ล่าสุด ด้านหน้า คำว่า "ข่าว" ไม่ต้องติด และ 
ประการสำคัญ ห้าม.... ติด เครื่อง หมาย ของ องค์กร ข่าว หรือ องค์กร อื่นๆ  )


กรอบการทำหน้าที่ ของสมาชิกกลุ่มฯเบาะแส


๑.เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกตำบลทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

๒.ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ลงตีพิมพ์เพื่อเป็นวิทยาทาน

๓.เปิดโปงขบวนการทำลายชาติ  เฉพาะที่มีการร้องทุกข์กับ   องค์การ กลุ่มฯเบาะแส เท่านั้น

๔.ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่างๆ

๕.ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ , ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา

๖.ลงพื้นที่ปราบความไม่เป็นธรรมในสังคมเฉพาะส่วนที่มีการร้องเรียนเท่านั้น

หมายเหตุ   

  ( สมาชิกหนึ่งท่านต้องกระทำหนึ่งอย่างภายในหนึ่งปี เมื่อท่านได้กระทำความดีตามข้อ ๑-๖ แล้ว  กรุณาส่งภาพผลงานนั้นๆ   มาที่ E-mail:seksonborsae@hotmail.com    เพื่อเผยแพร่ผลงานของท่านในสื่อของ กลุ่มฯเบาะแส )

ตัวอย่างภาพผลงาน
3 comments:

 1. ผมสนใจแนวทางงานของกลุ่มท่าน เที่ยวหาซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ได้เลย (ที่นครปฐม ได้แต่ "แฉ" ฉบับเดียวใน ๑ ปี)
  ผมสนใจเป็นแนวร่วม (เคยร่วม "สมัชชานครปฐม" ,เคยเป็นอนุกรรมการ กกต.เขต ๑ นครปฐม) ได้เคยเมล์แจ้งมาคร้งหนึ่ง คราวนี้จะดำเนินการตามข้อกำหนดต่อไปครับ /อ.ปราโมทย์ (ณฐกร) เพชรมีศรี

  ReplyDelete
 2. ติดตาม เฉพาะ ที่ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คส์ ตามห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัส เซ็นทรัล บิ๊กซี ทั่วประเทศ และร้านนายอินทร์ บางแห่ง

  ReplyDelete
 3. ร่วมงานให้ติดต่อ 081 4042002 Line ID : borsae0011

  ReplyDelete